Sportovní hala bude patřit městu

Foto ilustrační

HRADEC KRÁLOVÉ – Jedno z největších sportovních zařízení v republice je více než třicet let v provozu a žádá si celou řadu rekonstrukcí. Vzhledem k tomu, že oddíl nemůže opravy bez významné podpory města sám financovat, rozhodl se o převodu objektu do majetku Hradce.

Město přispívá klubu TJ Slavia každoročně na provoz a opravy sportovní haly v Orlické kotlině. Žádoucí se nyní ukázala oprava střechy, která si vyžádá investici okolo třiceti milionů korun, což je nad finanční možnosti klubu. Vzhledem k tomu, že město nemůže dlouhodobě investovat velké částky do cizích nemovitostí, dohodl se oddíl s radnicí na převodu haly do majetku města formou daru. Ve smlouvě se Hradec zaváže k tomu, že po dobu padesáti let nesmí daný objekt prodat ani darovat jinému majiteli. Navíc halu budou moci přednostně užívat členové TJ Slavia. „V dohodě o budoucím darování haly má TJ Slavia i závazek, že do podpisu darovací smlouvy nesmí zažádat o žádné dotační tituly, které by převodu haly nějak bránily nebo ho omezovaly. Pozemky pod halou jsou ve vlastnictví města, darovací smlouva se týká pouze budov,“ dodává za město Pavel Marek.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.