Nejstarší zachovaný most na Moravě je nyní více zatížen. Dopravu hlídají nejen strážníci, ale i kamery

LITOVEL – Historický most svatého Jana Nepomuckého v Litovli je díky dopravním uzavírkám ve městě nyní vystaven většímu provozu. Mnoho řidičů také ignoruje dopravní omezení na mostě. Proto se městští strážníci v posledních měsících na tuto památku více zaměřili a dopravu na mostě bedlivě sledují.

V období od 15.června do 7.července bylo zaznamenáno na mostě svatého Jana v Litovli asi 50 přestupků, a to jak překročení rychlosti, tak porušení jednosměrky, či zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 tuny. Nejedná se jen o přestupky řešené na místě, ale také o přestupky zjištěné ze záznamů kamerového systému města Litovel. „I když vyšlete spolujezdce přes most, aby se rozhlédl, zda není hlídka na místě, abyste mohli projet jednosměrku, tak tato taktika vám k ničemu není, váš přestupek byl zaznamenán kamerami města a bude sepsán a postoupen správnímu orgánu k dalšímu řešení,“ vzkazuje strážník Ludvík Opletal řidičům.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Svatojánský most v Litovli je nejstarší funkční kamenný most na Moravě a po Karlově mostě v Praze a mostě v Písku 3. nejstarší v ČR. Patří k nejkrásnějším stavbám ve městě. Je dlouhý přibližně 60 metrů, stojí na 6 pilířích a uprostřed je osazen sochou svatého Jana Nepomuckého od Jana Sturmera, díky níž nese své jméno. Monumentální most patří mezi významné technické památky nejen ve městě, ale v celé republice. Most i socha svatého Jana Nepomuckého jsou zapsány ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Kamenný most nad tokem Moravy byl postaven v roce 1592, v období, kdy se litovelským měšťanům dařilo. O kvalitě stavebního díla svědčí skutečnost, že vydržel všechny povodně, které Litovel postihly. Původně byl navržen a postaven tak, aby vyhovoval provozu ve své době, tedy hlavně pro pěší a koňské potahy. Za dobu své existence prodělal několik přestaveb, zatím poslední velkou rekonstrukcí prošel most po velké povodni z roku 1997.