Zlíňáci, nevyvezli vám popelnici? Možná správně netřídíte odpad

Foto: město Zlín

ZLÍN – S novým rokem vešel v platnost přísnější zákon o odpadech. Pro lidi to znamená, že musí důsledněji dbát na třídění odpadů. V opačném případě se může stát, že jim technické služby popelnici vůbec nevyvezou.

V černých nádobách na směsný komunální odpad má končit pouze ten odpad, který není možné vytřídit. Podle vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství zlínského magistrátu Vladimíry Pavlovové je ale realita zcela jiná. „Ve skládce Suchý důl končí i cenné suroviny, které by se vytříděním daly úplně jinak využít, ať už se jedná o papír, plast, sklo, kovy, stavební odpad nebo bioodpad. Bohužel na nápravu přímo na skládce je již pozdě,“ sdělila Pavlovová.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Pokud lidé nebudou odpad třídit, popelnici jim technické služby vůbec nemusí vyvézt. „Naší prioritou je v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR předcházet vzniku odpadu, a pokud už odpad vznikne, v maximální míře předávat k dalšímu využití. Znovu apelujme na občany, aby věnovali úsilí tomu, jak se svým odpadem nakládají. Kromě vytříděných surovin v rámci běžného třídění odpadu do barevných nádob, mají možnost využít i bezplatného odevzdání odpadu ve čtyřech sběrných dvorech,“ vyzvala Vladimíra Pavlovová.

I toto je obsah zlínských černých nádob. Foto: město Zlín
Foto: město Zlín