Zoo Brno přispívá k ochraně dudka chocholatého, vytvořila pro něj speciální budky

Foto: Matyáš Slavík

BRNO – Zoo Brno vytvořila projekt, při kterém instaluje ptačí budky na vytipovaných místech jižní Moravy, ve kterých se zahnízdí dudci. Bilance je pětadvacet mláďat za čtyři roky, letos obsazené dvě budky a v červnu narozených šest mláďat.

V České republice jen 70 až 140 párů dudků, důvodem tak nízkého počtu je ztráta jejich přirozeného životního prostředí a nevhodné hospodaření se zemědělskou půdou. „Hlavním posláním tohoto záchranného programu je nejen snaha o posílení populace dudků, ale také příspěvek k větší druhové rozmanitosti v místech, která tito ohrožení ptáci obývají,“ vysvětlil koordinátor projektu a kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Veřejnost na tento program může celoročně přispívat, finance jdou i z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. Část dotací získala zoo také z Norských fondů ve výši 381 tisíc korun. Díky nim se vystaví budky ve dvou nových lokalitách.

Dudci v dudníku. Foto: Petr Šrámek

Dudci obývají otevřenou krajinu luk a pastvin s malými skupinami stromů, kde obsazují prázdné dutiny. Na rozdíl od datlů nemají zobák uzpůsobený k tesání a nemohou si tedy vytvářet vhodná hnízdiště sami. V roce 2017 proto jihomoravští ochranáři vytipovali pět lokalit, do kterých umístili dudníky, ve kterých ptáci hnízdí. Budky jsou monitorovány a pravidelně opravovány. Dudek na zimu odlétá do Afriky a na dlouhé cestě ho čeká mnoho nástrah. „O život tak přicházejí zpěvní ptáci, ale také čápi, dravci či pelikáni.  Jsme rádi, že můžeme dudkům vytvářet vhodné podmínky aspoň v jejich potravní nice a umožnit jim v klidu vyhnízdit,“ dodal Petr Suvorov. Spolu s dudkem jsou přirozeně chráněny i další druhy, které žijí na krátkostébelnatých stepích, a to nejen hmyz, ale například oba vzácné druhy našich bramborníčků nebo ťuhýk obecný. Postupně se tak zvyšuje jak rozmanitost, tak četnost jednotlivých zástupců rostlinné i živočišné říše v krajině.