V Olomouci začaly práce na zbývající části mostu přes Moravu na Masaryčce

OLOMOUC – Práce na protipovodňové ochraně města Olomouce, mezi které patří i stavba nového mostu přes Moravu na Masarykově třídě, probíhají podle harmonogramu. V červnu Povodí Moravy dokončilo poslední piloty a na místo dorazily první díly druhé poloviny mostu pojmenovaného jako Rejnok. V průběhu léta bude probíhat konstrukce ocelové části mostu a na podzim jeho nasunutí nad řeku.

Poslední 4 piloty z více než tisíce stavaři vyvrtali a vybetonovali v korytě Moravy v rámci stavby protipovodňové ochrany města Olomouce. Poslouží k založení poslední části mostního pilíře, na který bude umístěna návodní polovina konstrukce nového mostu na Masarykově třídě. V průběhu června dorazily první ocelové díly nosné konstrukce návodní části mostu. Zbývající díly dorazí během července. Kompletace druhé poloviny Rejnoka bude probíhat prakticky celé léto v prostoru na levém břehu směrem k nádraží. Most pak v říjnu nasuneme s pomocí hydraulických pístů nad řeku po výsuvné dráze, která je již prakticky dokončená. Následovat bude betonáž a izolace,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Celý most bude stavebně dokončený během léta příštího roku.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Práce na protipovodňové ochraně probíhají i na dalších místech. Na pravém břehu vzniká náplavka a probíhají práce na obkladech nábřežní zdi. Tu kameníci obkládají žulovými kameny. Po dokončení zahájí práce na dlažbě. Postupují práce i na protějším břehu. „Na levém břehu jsme rozebrali původní historickou zeď, rozšířili koryto, dokončili ražbu kanalizačního sběrače a betonování pilot i mikropilot. Můžeme tak zahájit přípravu na betonování základů pro obklad levobřežní zdi, který sestavíme dle požadavku orgánů památkové péče částečně z původních pískovcových kamenů,“ popisuje Gargulák. Společně s dokončením Rejnoka bude dokončena také stavba II. B etapy protipovodňové ochrany Olomouce. Závěrečné práce budou probíhat na položení kolejí na nový most, propojení náplavky pod dokončeným mostem a výsadbě dřevin a trávníků.

Stavba za 730 milionů korun navazuje na dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města, bude tak chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 miliard korun. „Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu na Masarykově třídě představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze bude probíhat dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově třídě a Komenského ulici,“ dodává Gargulák.