Technoparty na Rakovnicku: 4 trestné činy,15 stížností na rušení nočního klidu!

Ilustrační foto: Pexels

RAKOVNÍK– Příznivci techna se od pátečního večera 9. července sjeli do obce Krušovice. Zpočátku se akce účastnilo kolem čtyř stovek lidí, v sobotu večer a v neděli ráno se navýšil počet účastníků asi na sedm set.

Technoparty nelze zakázat

Technoparty se konala na pozemku, který má více vlastníků. Podle starostky mělo být porušeno nařízení obce, které umožňuje podobné akce v určité vzdálenosti od obce. Akce typu technoparty podle našich zákonů  ale nepodléhá povolení či souhlasů orgánů veřejné správy a nelze ji zakázat. Lze ji však regulovat a tím zmenšovat její negativní vliv na občany, zvěř, životní prostředí a majetek, tj. chránit veřejný pořádek. Ochrana veřejného pořádku na území obce náleží podle zákona o obcích do samostatné působnosti obce. Není to ale tak jednoduché.

Podle Metodického doporučení k postupu obce v případě konání akce typu technoparty k 1. 2. 2019  je nelze zvládnout bez aktivní komunikace obce, ale i jiných orgánů veřejné správy, směrem k organizátorovi akce. Tady je však třeba často počítat s nezájmem, nekomunikací až arogancí ze strany organizátora. Je tedy nutné obrnit se trpělivostí. Ministerstvo vnitra v rámci posílení opatření k regulaci těchto akcí připravilo  vzor obecně závazné vyhlášky obcí ke stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty

Hledání kompromisu

Obce samozřejmě musí vzít v úvahu velké množství stížností ze strany občanů obce, neboť se jedná o dost drastický zásah do jejich „pokojného“ života, který netrvá pouze jednu noc. Dle místních podmínek je tedy nutné hledat kompromis tak, aby co nejméně docházelo ke střetu, byť nepřímému, mezi místními občany a účastníky  technoparty. Ústavní soud v jednom ze svých rozsudků uvedl, že  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  v ustanovení § 96 stanoví, že „Obec může obecně závaznou vyhláškou nařídit pro území obce nebo jeho část  k ochraně před hlukem a vibracemi konec veřejné produkce hudby, pokud jejich produkcí nebo provozem dochází k neúměrnému obtěžování občanů“.  Jenže důsledná vymahatelnost například v podobě silového rozehnání akce hrozí společenským konfliktem, jak si mnozí ještě pamatují z CzechTek 2005 poblíž Mlýnce na Tachovsku.

Kde si stěžovat?

Stížnosti týkající se průběhu akcí typu technoparty, a to ať již od občanů obce nebo přímo od konkrétních obcí, Ministerstvo vnitra ČR v rámci svých kompetencí neřeší. Vždy se jedná o oblast vymahatelnosti práva, a pokud na místo není povolána Policie České republiky, nebo pokud nekoná, následná stížnost adresovaná Ministerstvu vnitra nic nevyřeší. Stížnosti na nekonání Policie České republiky lze adresovat na odbor vnitřní kontroly příslušného Krajského ředitelství policie.

Jak to bylo v Krušovicích

Středočeští policisté podle mluvčí Lucie Novákové místo po celou dobu monitorovali, usměrňovali provoz na příjezdových cestách a nájezd účastníků korigovali. “Probíhal standardní dohled nad veřejným pořádkem a protiprávní jednání řešila dopravní, pořádková i cizinecká policie.”

První noc kvůli nočnímu klidu policisté v 21 hodin hudební produkci přerušili, aby nebyl narušován veřejný pořádek a noční klid. Odvolali se při tom na obecní vyhlášku, kterou tato akce nesplňuje. Podle zdrojů na místě policie sice zabavila kabely od reproduktorů, do půl hodiny si přítomní technaři obstarali jiné a pokračovali v zábavě. Snad trochu tišší, takže někteří lidé na sociálních sítích děkovali policii a místním úřadům, že se díky jejich zásahu dalo v noci alespoň chvíli spát.

Policie později uzavřela příjezdové cesty, na místo akce se tancechtiví příznivci techna ale dostávali objížděním policejních zátarasů po lesních cestách, kde platí zákaz vjezdu, nebo je umožněn pouze na povolenku. Některým nebylo zatěžko ani poničit na lesních cestách uzamčené závory.

Hluk až do Nového Strašecí

Podle místních svědectví se hudba z aparatur šířila až do 13 km vzdáleného Nového Strašecí. Během druhé noci policisté zadrželi jednoho cizince, který skončil v policejní cele pro podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Policie na místě řešila i tři další trestné činy a evidovala patnáct podnětů od občanů, kteří podali stížnost na rušení nočního klidu.

U odjíždějících řidičů policisté prováděli dechové zkoušky na alkohol a někteří se nevyhnuli ani testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. V neděli v 18:00 byla hudební produkce ukončena, na místě v tu chvíli zůstalo podle krajské mluvčí policie Lucie Novákové ještě asi 80 lidí.

Foto: Policie ČR