Zlínská nemocnice otevře novou školku, bude nejen pro děti zdravotníků

Ilustrační foto

ZLÍN – Třináctihodinová otevírací doba a víkendový provoz, to jsou lákadla nové mateřské školy, kterou v září otevře Krajská nemocnice Tomáše Bati. Určena je hlavně pro děti zdravotníků, své potomky však mohou hlásit i rodiče, kteří v nemocnici nepracují. V současnosti je už ze dvou třetin zaplněna.

Mateřinka nabídne zcela moderní prostor blízko areálu nemocnice. Vzniknou tu dvě třídy po maximálně 28 dětech. „Předškolní výuku i navazující volnočasové aktivity, včetně zážitkové pedagogiky budou zajišťovat zkušení učitelé mateřské školy a pedagogové volného času,“ přiblížil Michal Filip, předseda představenstva zlínské nemocnice.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Děti se v rámci předškolní výuky seznámí se zdravotnickými tématy, například se stavbou lidského těla nebo s péčí o zdraví. Velký důraz bude školka klást na spolupráci s rodinami dětí, na podporu jejich individuálních schopností a dovedností a jejich rozvoj v kolektivu dětí. „Připravujeme spolupráci s řadou škol, s mnoha školskými zařízeními a organizacemi, například se Speciálně pedagogickým centrem Valašské Meziříčí, Domem dětí a mládeže Astra Zlín, zlínskou zoologickou zahradou, se složkami Integrovaného záchranného systému nebo třeba s Univerzitou Palackého v Olomouci,“ vyjmenovala Jiřina Kovářová, ředitelka firemní školky zlínské nemocnice.

Školkovné bylo stanoveno na 3 000 korun měsíčně. To po uplatnění slevy na dani ve skutečnosti vyjde na 1 734 korun, což představuje 58 korun na den. Veškeré informace zájemci naleznou na internetových stránkách nemocnice.

Foto: KNTB