Na řidiče v Plzni čekají nové uzavírky

Ilustrační fotografie

PLZEŇ – Kvůli modernizaci železniční tratě dojde k dopravním omezením, která čekají řidiče jedoucí v Plzni ze Slovan do Koterova. Důvodem úplné uzavírky jsou demolice železničního mostu a vložení mostního provizoria.

Od 15. července v 6 hodin do 19. července v 18 hodin a následně ve čtvrtek 29. července ve stejných časech nebude průjezdná silnice od kruhového objezdu do Koterova. Důvodem úplné uzavírky jsou demolice železničního mostu a vložení mostního provizoria. Objízdná trasa uzavřeného místa povede ulicemi Barvínková, Nepomucká až do Starého Plzence, z něj ulicí Herejkova do Koterova. Průjezd ulicí U Seřadiště mezi lokalitou Slovan a dálničním přivaděčem zůstává bez omezení.

Objízdná trasa Koterov

Úplná uzavírka silnice I/20 v úseku ulic U Seřadiště – Na Lipce kvůli montáži nové ocelové lávky pro pěší a cyklisty čeká řidiče od 20. července v 18 hodin do 25. července v 6 hodin. V tomto období postupně dojde k osazení nosných konstrukcí lávky včetně montáže těžkého jeřábu, jeho přemístění a demontáž. Následně odborníci provedou rektifikaci a fixaci mostovek lávky, instalují nosná táhla mostovky za pomoci jeřábů. Objízdná trasa povede ulicemi Jasmínová a Nepomucká.

Objízdná trasa U Seřadiště