Není kojeňák jako kojeňák, olomoucký Ostrůvek patří mezi špičku

OLOMOUCKÝ KRAJ – Zakázat ústavní péči pro děti do tří let, nebo ne? Otázkou, která rozděluje společnost na dva nesmiřitelné tábory, se zabýval náměstek hejtmana Dalibor Horák spolu se senátorkou Jitkou Chalánkovou. Navštívili přitom šumperské pracoviště Dětského centra Ostrůvek Olomouc, které patří mezi špičku ve svém oboru.

„Jsem přesvědčený, že naše zařízení není v žádném případě takovým kojeneckým ústavem, jaké jsme znali před několika desítkami let. Naopak se jedná o moderní centrum, které poskytuje dětem a jejich rodičům všestrannou péči, která ve všech směrech odpovídá standardům dnešní doby,“ uvedl náměstek Dalibor Horák.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Dětské centrum Ostrůvek Olomouc je spolu se svým šumperským pracovištěm jediným zařízením v Olomouckém kraji, které v případě potřeby poskytuje zdravotní služby a zaopatření dětem od narození a dále podle individuální potřeby. K tomu je vyčleněno dvacet pět lůžek v Olomouci a pět lůžek v Šumperku. Dalších osm lůžek šumperského pracoviště slouží dětem, které by se z různých důvodů mohly ocitnout bez jakéhokoliv zabezpečení.

Mimo lůžkové poskytuje centrum svým klientům ambulantní péči praktického lékaře, fyzioterapeuta a klinického psychologa, samozřejmostí je také poradenství v oblasti speciální pedagogiky. V rámci terénní péče vyjíždějí pracovníci centra do vlastního sociálního prostředí klientů zajišťovat edukaci nebo laktační poradenství. Denní stacionář poskytuje péči dětem od tří do sedmi let s vážným zdravotním stavem nebo opožděným psychomotorickým vývojem.

Poskytované služby se postupně odklánějí od ústavní péče k podpoře biologické rodiny. Poměrnou novinkou je zácvik matek v potřebných kompetencích, maminky po ukončení edukačního pobytu odcházejí s dětmi do domácího prostředí. Samozřejmostí je také nabídka odborných služeb pro pěstouny, a to včetně zprostředkování kontaktů s biologickou rodinou.

„Dětské centrum Ostrůvek je jednou z výkladních skříní Olomouckého kraje a péče o děti je zde poskytována na nejvyšší evropské úrovni. Proto bych si velmi přála, aby zákonodárci posoudili potřebu legislativních změn zdravým rozumem. Právě ze současné praxe je zřejmé, že zákaz ústavní péče o děti do tří let věku by mohl fatálním způsobem ohrozit děti ve vážném zdravotním stavu, kde navíc občas není možná spolupráce s biologickou rodinou. Další ohroženou skupinou by mohly být vícečetné sourozenecké skupiny, kde je žádoucí udržení sourozeneckých vazeb a zajištění pěstounské péče je velmi obtížné, ne-li nemožné,“ řekla senátorka Jitka Chalánková