Sezóna pěstitelského pálení začíná. Olomoucký kraj se může pyšnit celostátním rekordem

OLOMOUCKÝ KRAJ – Věděli jste, že celníci Olomouckého kraje mají ve své působnosti největší počet pálenic v České republice? V následujících týdnech je tak čeká perné pracovní období, protože kontrola vyrobeného množství alkoholu bude probíhat průběžně.

Česká republika využívá udělené výjimky pro využití uplatnění snížené spotřební daně z lihu u ovocných destilátů, které pocházejí výhradně z pěstitelského pálení. Sazba daně z lihu je v tomto případě 162 korun za litr etanolu. Běžná sazba pak činní 323 korun. Kontrola vyrobeného množství etanolu spadá právě do působnosti celních úřadů. Celníci Olomouckého kraje mají ve své působnosti celkem 81 pálenic, což je největší počet v ČR. Při zahájení výrobního období celníci v pálenici na měřidlo přiloží celní závěry (plomby), ověří funkčnost měřidla proteklého lihu a zaznamenají počáteční stav. Celní úřady pak průběžně kontrolují pálenice v zákonem stanovené lhůtě, a to nejméně jednou za dva měsíce.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Pěstitelské pálení podléhá celé řadě specifických podmínek. Podle zákona o lihu je pěstitelem fyzická osoba, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat, vypěstovala ovoce. Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu. Pálenky pocházející z pěstitelského pálení nemusí být opatřeny kontrolní páskou. Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje. Důležité je zde také doplnit, že za přestupkové jednání se považuje i nabízení pálenky k prodeji. Správce daně může v případě porušení nařízení udělit pokutu až do výše půl milionu korun.

Celní úřad pro Olomoucký kraj v loňském roce vybral na spotřební dani pocházející z pěstitelského pálení částku přesahující 83 milionů korun.