Šternberk má nový atletický stadion. Veřejnosti začne sloužit v září

ŠTERNBERK – První etapa stavby atletického stadionu ve Šternberku je již hotová. Po dobu prázdninových měsíců bude probíhat zkušební zátěžový provoz, který obstarají atleti z Atletického klubu Šternberk a od září letošního roku se areál otevře dětem školou povinným, sportovcům i veřejnosti.

Součástí atletického stadionu ve Šternberku je šest drah v délce 400 metrů s vodním příkopem a 100 metrů dlouhý sprinterský sektor, nechybí sektor skoku o tyči, úseky skoku do dálky a do výšky, prostor pro vrh koulí, sektor hodu diskem a kladivem a pro hod oštěpem. Příjezd do areálu je možný z ulice Lidické (od Chytiličky) po provizorní komunikaci. „Zastupitelé města rozhodli o vložení atletického stadionu do správy Domu dětí a mládeže Šternberk, příspěvkové organizace města,“ upřesnil starosta města Stanislav Orság. Dům dětí a mládeže tedy bude správcem areálu, bude zajišťovat provoz a údržbu a dále bude koordinovat rezervační systém. Informace o provozní době a rezervační systém budou zveřejňovány na webových stránkách Domu dětí a mládeže.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Celkové náklady projektu činí 44,3 milionů korun, město Šternberk obdrželo dotaci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 18 milionů. Samotná realizace díla je 39,5 milionů korun a zhotovitelem společnost VYSSPA Sports Technology Plzeň. V následující etapě se budou řešit areálové komunikace a infrastruktura stadionu. V konečné fázi se postaví tribuna a zázemí pro uživatele. Podle podmínek poskytovatele dotace na realizaci stadionu nemůže být majetek pořízený z dotace pronajat po dobu 10 let subjektu založenému za účelem podnikání či podnikateli, ale může být provozován buď přímo vlastníkem nemovitostí (to je městem Šternberk), nebo prostřednictvím příspěvkové organizace města. Tímto nejsou dotčeny krátkodobé pronájmy např. spolkům či veřejnosti.