Chodské vodárny a kanalizace upozorňují na přerušení dodávky vody

Ilustrační fotografie, zdroj: Pixabay

DOMAŽLICE – Chodské vodárny a kanalizace, a.s. upozorňují občany Domažlic, že z důvodu výměny šoupat dojde k omezení dodávek vody.

Práce v termínu 19.-23. července proběhnou na Kozinově poli a v Nerudově ulici. Před samotnou výměnou budou přepojeny ulice Maškova, Baarova, Vrbova, Benešova (od křižovatky s ulicí Erbenovou), Bezručova, Nezvalova, Luženická, Petrovická na jiné tlakové pásmo a dojde k poklesu tlaku dodávané pitné vody i v ul. Thomayerova, Prokopa Velikého a v části Haltravské. Tyto práce budou provedeny v neděli 18.7.2021 od 21,00 hodin.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Následně po přepojení na jiné tlakové pásmo dojde k uzavření přívodu vody do potrubí, na kterém se budou měnit nefunkční šoupata, a začne jeho vypouštění – předpoklad 18.7.2021 od 24,00 hodin.
Samotné práce začnou 19.7.2021 v 7,00 hodin s předpokladem ukončení výměny šoupat 21.7.2021. Nepoteče voda v ul. Michlova, Ladova, Švabinského, Paroubkova, Mánesova a Kunešova, dále bytový dům Vrchlického č.p. 656! Vodovodní potrubí se začne napouštět, tlakovat a odkalovat již po výměně prvních šoupat tj. 19.7.2021 v odpoledních hodinách a bude pokračovat s výměnou dalších šoupat.

V lokalitě Kozinovo pole budou po dobu odstávky rozmístěny cisterny na pitnou vodu (3 ks ) a 2 ks mobilní cisterny (Tatra, Liaz). 1 ks cisterny bude umístěn před objektem České pojišťovny, která bude též bez pitné vody.

Po napuštění a odkalení celé soustavy potrubí (do 23.7.2021) může docházet k lokálnímu zákalu.
V případě dotazů v průběhu akce kontaktujete Centrální dispečink CHVaK a.s. (379 792 311)