KORONAVIRUS: Dle ministra zdravotnictví data mluví jasně – kde jsou očkovaní, nešíří se virus. Jak vláda očkování podpoří a bude povinné?

Zdroj: Online vysílání

Česko – Šíření nového typu koronaviru pokračuje, za včerejšek bylo u nás potvrzeno 266 nových případů nákazy. Celorepubliková týdenní incidence se sice pohybuje na hranici 16 nakažených/100 tis. obyvatel, hodnota se ale významně liší napříč republikou. Nejhorší je aktuálně situace v Praze, jejím okolí a na Plzeňsku, kde incidence již přesahuje i hodnotu 60/100 tis. obyvatel, zatímco jinde v republice je třeba i nulová. Přesto hospitalizovaných zatím nepřibývá a s koronavirem je v péči lékařů aktuálně jen 27 osob. Odborníci se pak shodují, že stěžejní roli sehrává očkování. Jak úspěšné je Česko v podávání vakcín? A mohlo by očkování být povinné?

Český očkovací podprůměr

Alespoň jednu dávku očkování má již za sebou na 50 % české dospělé populace – a to je z hlediska Evropské unie spíše podprůměr, kdy Česku patří 18. příčka. A konkrétně v nejvyšší věkové skupině 80+ byly obě dávky vakcíny podány jen 76 % populace, i to je spíše evropský podprůměr. S věkem navíc procento proočkovanosti klesá, kdy ve skupině 16-29 let bylo naočkováno jen 8,9 % lidí (to je sice dáno také tím, jak byly registrace k očkování otevírány, v nižších věkových kategoriích je však zájem o očkování obecně nižší). Přitom právě očkování je klíčovým faktorem, který může ovlivnit nejen samotnou nákazu, ale i její průběh. To ostatně dokazují také data Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku (ÚZIS), dle nichž se značně liší šíření koronaviru mezi seniory nad 60 let a lidmi pod 30 let. I v regionech s nejvyšší mírou nákazy se virus nejvíce šíří mezi osobami mladšími 30 let. Není tedy divu, že ministerstvo zdravotnictví se nyní snaží právě mladší ročníky k očkování motivovat.

Motivace k očkování a vakcíny bez registrace

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tak dnes jednal s prezidentem České lékařské komory (ČLK) Milanem Kubkem a předmětem diskuse byla jak otázka aktuálního stavu pandemie, tak i související kroky k řešení situace. Česká lékařská komora dle slov Vojtěcha podporuje kroky jeho resortu, a to včetně propagace očkování jako jediné cesty, jak se vrátit k normálnímu životu a zamezit lockdownům. Ministr zdravotnictví přitom zmínil, jak stále naráží na to, jak je očkování škodlivé a před infekcí nechrání. „To jsou naprosté lži, demagogie a nesmysly. Očkování jednoznačně funguje, což je vidět na datech ÚZIS, kdy je očkování účinné před nákazou, ale zejména před závažností průběhu a úmrtí,“ uvedl s tím, že z téměř 4 milionů očkovaných byly zachyceny jen 4 tisíce nakažených. Nákaza po uplynutí 14 dní od podání druhé dávky pak byla prokázána pouze u 0,06 % osob. „Tato čísla jsou naprosto vypovídající,“ uzavřel Vojtěch.

Ačkoliv je jasné, že žádná vakcína nechrání stoprocentně a nelze čekat, že se nikdo očkovaný nenakazí, zanedbatelné počty nakažených naočkovaných podle Vojtěcha dokazují, že právě očkování je cestou, jak se do budoucna vyhnout dalším omezením. I proto v příštím týdnu obdrží všichni pojištěnci v ČR dopis, v němž budou požádáni, aby se nechali naočkovat (a těm, co již naočkováni byli, pojišťovny poděkují). Kromě toho budou otevřena také další očkovací centra, kde budou vakcíny podávány bez registrací, a to jak v Praze, tak i v Brně a pravděpodobně také v Ostravě. „Zájem v těchto centrech je značný, je to úspěšné, proto tato centra bez registrace chceme dále rozšiřovat. Vidím v tom tu aktuální budoucnost,“ uvedl Vojtěch s tím, že je třeba cílit na ty, co se doposud z různých důvodů k očkování nezaregistrovali.

Povinné očkování?

Očkování je však zároveň cestou, jak zabránit zahlcení nemocnic a zdravotníků. A také očkování zdravotnického personálu vyvolává stále více otázek – některé země již dokonce přistupují k tomu, že jej činí povinným. Prezident ČLK Milan Kubek v souvislosti se zavedením podobné praxe ale uvedl, že sám je spíše pro pozitivní motivaci než restriktivní pravidla. „V současnosti je 83 % všech lékařů a 75 % sester plně očkovaných. A ačkoliv celkově je Česko v očkování pod průměrem EU, co se týká míry proočkovanosti zdravotníků, jsme jedni z nejlepších,“ doplnil také.

Podle advokáta Miroslava Krutiny pak české právo povinné očkování připouští, ale záleží na názoru odborníků a také širším konsenzu. „Jako advokát ctím spíše osobní odpovědnost a principy liberality a svobody – což neznamená, že taková varianta je vždy správná. Velmi diskutabilní je ale např. selektivní povinnost dle profesí – takové opatření by bylo jistě podrobeno ústavnímu přezkumu, kdy by byla zasažena osobní integrita jedince,“ dodal. Ministr zdravotnictví pak v této souvislosti jen uvedl, že o povinnosti očkování proti koronaviru by bylo třeba vést ještě odbornou diskusi nejen s ČLK, ale i řadou dalších odborníků a aktuálně není namístě jakkoliv tuto problematiku komentovat.