Příměstský les v hodonínské Bažantnici čeká na svou obnovu

Zdroj: Město Hodonín

HODONÍN – Součástí Bažantnice v Hodoníně, kterou citelně poničilo tornádo, byl příměstský les. Bylo to místo častých procházek občanů, ke kterému se váže řada vzpomínek obyvatel nejen přilehlé Bažantnice. Ještě v letošním roce je v plánu zahájení nové výsadby.

Intenzivní práce lesních hospodářů zde začaly ihned po ničivém tornádu. Arboristé společně s lesním hospodářem již začali pracovat na celkovém zmapování škod a na vytyčení lesních ploch pro novou výsadbu. Po vyčištění lesa od polámaných a vyvrácených stromů bude následovat nejdůležitější část, a to nová výsadba. Ta musí být provedena podle zákona do dvou let od ničivé katastrofy. Obnova lesa je však složitý a zdlouhavý proces. Souvisí s ním řada opatření přispívajících ke zdravému stavu lesa, udržitelnému využívání dřeva, ale i k plnění jeho rekreační a ekologické funkce. Pro obnovu lesa a zalesnění budou využity semenáčky, sazenice, popřípadě vzrostlejší stromy odpovídající přírodní oblasti a nadmořské výšce tak, aby se zachoval původní ráz lesa. „Velmi si vážíme a vnímáme nabídky pomoci od hodonínských občanů, kteří chtějí pomoci s obnovou lesa. V tuto chvíli jednáme o možné spolupráci s krajinnými architekty, arboristy a dalšími odborníky, kteří nám pomohou obnovit prostor tak, aby byl příjemným místem pro všechny a lidé si ho mohli co nejdříve užívat,” řekl starosta Libor Střecha. Zahájení výsadby předpokládá město Hodonín ještě v letošním roce. Vrátit lesu jeho původní tvář je záležitostí mnoha let. Věřme, že se podaří udělat z něj co nejdříve opět příjemné místo pro občany Hodonína.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.