Koberce, nábytek, kýble, koše. Další černá skládka u kladenských kontejnerů!

Foto: MP ČR

KLADNO – Opravdu si ještě dneska někdo myslí, že ke kontejnerům může vystěhovat, co ho napadne? Neví, že velkoobjemový odpad může bezplatně odevzdat ve sběrných dvorech nebo si dohodnout přistavení bikramové vany u firmy AVE?

Několikrát týdně přijímá operátor tísňové linky oznámení o odloženém odpadu ať u kontejnerů na komunální odpad, tak také u kontejnerů na odpad tříděný. Někdy oznamovatel strážníkům předloží fotografii osob nebo registrační značky vozidla, ze kterých byl odpad vyložen.

V neděli dopoledne hlídka provádějící kontrolu v centru města, zjistila u kontejnerového stání velké množství odloženého nábytku, kusů koberců, krabic a igelitových pytlů. Šetřením se podařilo dohledat původce znečištění. Tentokrát šlo o žena cizí národnosti.

Firma uklidí, občan zaplatí

Ke způsobenému nepořádku se přiznala a slíbila, že ještě během neděle vše uklidí. Strážníci ženu seznámili s tím, že pokud nedojde k nápravě, bude odpad uklizen firmou na její náklady. Ještě večer však byla situace na místě stejná, strážníci proto celou záležitost předali na odbor životního prostředí magistrátu k zajištění úklidu.

Lidé by měli mít vlastní zájem na tom, aby prostředí, ve kterém žijí, bylo příjemné. Pokud uvidí, že někdo vyhazuje odpad mimo kontejnery, měli by kontaktovat městskou policii, která takové chování postihne. Odkládání jakýchkoli odpadů vedle kontejnerů je považováno za přestupek, za který může být ve správním řízení uložena pořádná pokuta.

Všímavost pomáhá

Náklady na úklid se neustále zvyšují. Městská policie upozorňuje, že pokud občané zjistí, případně vyfotí, že někdo odkládá odpad tam kam nemá, mohou se obrátit na tísňovou linku 156. Všímavost občanů velmi pomáhá. To, že na černou skládku upozorní už v začátcích jejího vzniku, často předejdou jejímu zvětšování.