Vzácný objev! Vznik sušárny ovoce na Uhliskách je datován do 18. století

Majitelka Pavla Hrušková před sušárnou.

VSETÍN – Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko prováděli rozsáhlý výzkum šestice historických sušáren ovoce na Vsetínsku a Horním Vsacku. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistili, že jedna z nich je 300 let stará.

Již od roku 2016 se Muzeum věnuje výzkumu a záchraně historických sušáren. Přijalo proto nabídku Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity a společně se vydali po stopách stáří těchto objektů. „Vybrali jsme stavby, o nichž je obtížné dohledat informace například pomocí historických map či písemných pramenů, které se nedochovaly nebo se v minulosti stěhovaly,“ popisuje historička Ivana Spitzer Ostřanská.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Vědci prozkoumávali sušárny pomocí dendrochronologického datování, tedy analýzy letokruhů, kdy určovali stáří dřeva s přesností na jeden rok. Vzorky z trámů v lokalitách Vsetín-Uhliska, Zděchov, Halenkov a Hošťálková poté podrobili laboratornímu rozboru a u jednoho z objektů se nestačili divit. „Zatímco všechny ostatní objekty pocházejí z druhé poloviny 19. století až počátku 20. století, stáří sušárny ze vsetínských Uhlisek  sahá až do počátku 18. století, takže je zdaleka nejstarší, kterou jsme dosud ve Zlínském kraji datovali,“ uvedl Tomáš Kolář z Mendelovy univerzity.

Jako vysvětlení slouží dvě možnosti, buď je sušárna opravdu tak stará, nebo na její stavbu bylo použito dřevo ze starší demolice. Pokud je pravdivé první tvrzení, mohlo by se jednat o jednu ze dvou stovek sušáren, o kterých se zmiňuje kronika Vsetínského panství z roku 1782. Faktem je to, že sušárna původně stála někde jinde a roku 1910 ji do Uhlisek převezl dědeček majitelky. Původní místo není známo, proto bude pátrání po původu pokračovat.

Od 14. září můžete na zámku Vsetín zhlédnout výstavu věnovanou právě historickým sušárnám ovoce. Muzeum regionu Valašsko také vydalo publikaci shrnující poznatky zjištěné výzkumem.