Kampaň “KUP OBĚD” nenechá nikoho o hladu

OLOMOUCKÝ KRAJ – Kampaň „Kup oběd a pomoz se postarat se o ty, kteří neměli v životě tolik štěstí“ odstartovala charita před rokem. Cílem bylo pomoci potřebným klientům zaplatit teplé obědy, na které jim již nezbývaly peníze. Výzvu „KUP OBĚD“ podpořilo do dnešního dne 84 dárců. Od spuštění projektu v květnu 2020 bylo zakoupeno celkem 688 obědů.

Téměř čtvrtina klientů olomouckého Domova sv. Anežky se nachází v hmotné nouzi. Z důvodu nízkého příjmu nejsou schopni pokrýt náklady na živobytí v podobě ubytování, pečovatelské služby, stravy a osobních potřeb. „V domově pečujeme o základní potřeby klienta, včetně celodenní stravy. V případě, že náš klient nemá z objektivního důvodu finance, aby hradil stravování, ubytování nebo péči o svou osobu, hradíme klientovi potřebné služby z vlastních zdrojů. Naše zdroje jsou však omezené, a právě zde nám velice pomáhá finanční sbírka Kup oběd,“ sděluje Alexandr Dvořák, vedoucí Střediska Samaritán.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Kampaň KUP OBĚD se setkala hned od počátku s mimořádnou odezvou. „Během prvního týdne reagovaly desítky dárců a na účtu se sešlo neskutečných 36 tisíc korun, do konce roku přibylo dalších 60 příspěvků a získaná částka se zdvojnásobila. I nyní utěšeně roste a my můžeme průběžně hradit obědy potřebným klientům,“ přibližuje Kristýna Uchytilová, koordinátorka kampaně KUP OBĚD. „Našim cílem je pomoci lidem, kteří propadají sítí sociálního zabezpečení a ocitají se tak ohrožení. Jedná se zejména o starší nemocné klienty bez zázemí, kteří potřebují kromě ubytování i péči druhé osoby a které není možné ubytovat ve standardních sociálních službách,“ doplňuje Alexandr Dvořák.

Pan Jiří má 1. stupeň invalidity bez nároku na výplatu důchodu. Do Domova sv. Anežky nastoupil v květnu 2021. Ve složité finanční situaci je odkázán na dávky hmotné nouze ve výši 3 860 Kč. Po zaplacení ubytování, pečovatelské služby a stravy mu zůstává minimální částka na pokrytí dalších osobních potřeb. Úhrada teplých obědů umožní panu Jiřímu žít důstojnější život, bude si moci dovolit naspořit na telefon a platit kredit, kupovat ovoce a zeleninu nad rámec běžného stravování a důkladněji řešit svůj zdravotní stav.

Přispět je možné na Darujme.cz nebo na konto: 107-8921490207/0100, variabilní symbol: 3001

Charita Olomouc děkuje všem, kdo se do kampaně zapojili a zakoupili oběd, zvláště děkuje těm, kdo se rozhodli přispívat pravidelně či poslali významnou částku, která pomůže těmto lidem dlouhodobě řešit nepříznivou situaci.