Nová mapová aplikace ukáže, jak vypadal Jihočeský kraj před 200 lety

mapa (zdroj kraj-jihocesky.cz)

JIHOČESKÝ KRAJ – Jihočeský kraj spustil novou mapovou aplikaci, v níž se například dozvíte, jak vypadala vaše obec či město před téměř dvěma sty lety. Jihočeský kraj zajistil georeferencování takzvaných povinných otisků stabilního katastru, které tvoří podrobnou katastrální mapu z let 1824–1843. Výstup v podobě bezešvé a prostorově určené mapy je přístupný široké, laické i odborné veřejnosti v rámci Geoportálu Jihočeského kraje.

V nové mapové aplikaci uvidíte, jak vypadal náš kraj před budováním Vltavské kaskády, přehrad či před vysídlením pohraničních oblastí. Jedná se o kopii originální katastrální mapy v měřítku 1 : 2 880, která zachycuje jedinečný stav území z období před téměř 200 lety.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Mapování probíhalo po jednotlivých katastrálních územích geodetickými metodami postupně v jednotlivých korunních zemích monarchie. V současné době byly získány skeny mapových listů od Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, následně Odbor informatiky Krajského úřadu Jihočeského kraje zajistil jejich ořez a sestavení do bezešvé mozaiky, která je prostorově určena,“ popsal David Hocke z odboru kanceláře jihočeského hejtmana.

V rámci Jihočeského kraje nejsou zatím k dispozici mapové listy z území Vitorazska, které bylo do roku 1920 součástí Dolního Rakouska. Pochopitelně jsou i další mapové listy, které se nedochovaly. Tato prázdná místa budou postupně doplňována originálními aktualizovanými katastrálními mapami stabilního katastru.

Císařské otisky stabilního katastru v Jihočeském kraji najdete zde.