Primátor i magistrát jsou podjatí, rozhodl Kraj ohledně D1

foto: ŘSD

PŘEROV/OLOMOUC – Krajský úřad Olomouckého kraje označil přerovský magistrát, včetně primátora a tajemníka za podjaté ve věci řízení o dostavbě dálnice D1.

Úřad tak reagoval na podatele – spolek Děti země, který tvrdí, že radní mají zjevně zvýšený zájem na výsledku řízení a jsou zatíženi okolnostmi, jež znamenají vysokou míru systémového rizika podjatosti. Opírají se přitom mimo jiné o mediální výstupy politiků.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Přestože primátor Per Měřínský podjatost odmítá, šetření Kraje došlo k závěru, že primátor města Přerova pravděpodobně má zájem na kladném výsledku řízení, a že má možnost, jak působit na úřední osoby magistrátu města Přerova prostřednictvím tajemníka MM Přerova, potažmo jejich zaměstnaneckého poměru k městu Přerov. „Je zde tedy založena existence důvodné pochybnosti, že by přerovský magistrát mohl být při rozhodování v předmětné věci ovlivněn i jinými, než zákonnými hledisky,“ cituje usnesení Odboru životního prostředí a zemědělství Olomouckého kraje.

Čtyři řízení ohledně dostavby D1, vedené u přerovského magistrátu, se tak nově dostanou do gesce olomouckých úředníků.