Zasadit si „SVŮJ“ strom bude možné v Prostějově

ilustrační foto

PROSTĚJOV – Město plánuje v místní části Čechůvky komunitní výsadbu. Sloužit bude k relaxaci i jako funkční biotop, jenž bude zadržovat vody v krajině, bude zvyšovat druhovou rozmanitost rostlin i zvířat a zlepší vizuální i hlukové podmínky.

V první etapě, která by mohla proběhnout již na podzim letošního roku, je plánována v Čechůvkách organizovaná výsadba stromů a keřů.  Na základě aktuálně připravovaného osazovacího plánu se bude na konci prázdnin vědět, kolik a jaké stromy se budou sázet. Lidé, kteří se do akce zapojí, si budou moci vysadit „svůj“ strom.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Pokud budou lidé mít zájem vysadit kus přírody v Prostějově, budou si moci své místo k sázení rezervovat na portálu rozvijime.prostejov.cz, který bude funkční v průběhu měsíce srpna, či aktuálně na adrese  milada.sokolova@prostejov.eu .

„Stromy, zakoupené městem Prostějovem, i nářadí budou připraveny přímo na místě výsadby v den vhodný pro zasazení stromů. S předstihem budeme informovat, kdy přesně se bude sázet. Zájemce si tedy nemusí žádný strom kupovat, pouze se k sázení a následné péči o strom přihlásí a pochopitelně dostaví se v den výsadby. Tato iniciativa mne napadla mimo jiné i proto, že se mě často rodiče při vítání občánků ptají, zda je možno za jejich dítko někde v Prostějově vysadit strom,“ vysvětluje náměstkyně primátora Milada Sokolová, která je zodpovědná za životní prostředí ve městě a dodává:

„Obnova krajinné zeleně je důležitým tématem, které dlouhodobě řešíme. Na okraji Čechůvek, u takzvaného cviklu, je proto naplánovaná plošná výsadba stromů, keřů a výsev květnatých trávníků na ploše téměř 1,3 hektaru.“

Cílem úprav bude vytvoření samostatně fungujícího přírodního celku, který bude podporovat zadržování vody v krajině, bude zvyšovat druhovou rozmanitost rostlin i zvířat a zlepší vizuální i hlukové podmínky.

„Budou se vysazovat pouze přírodní druhy rostlin, vhodné právě pro toto zvolené místo. Klademe důraz na minimální následnou údržbu a využití přirozených samořídících procesů, kdy u dřevinných prvků nebude nutná probírka a květnaté trávníky budou sečeny pouze dvakrát ročně,“ dodává náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že jedním z hlavních cílů bude také zvýšení rekreačních možností místních obyvatel.

Úpravy budou zahrnovat výsadbu rostlin, vzniknou štěrkové pěšiny a odpočinkové plochy s lavičkami a ohništěm.

„Vytvoříme tak prostor k procházkám nebo posezení s přáteli. Nezapomeneme ani na bývalou říčku Vikličku, která bude pročištěna. V dalších etapách připravujeme podél Vikličky, směrem k Vrahovicím, záměr vybudování  pěší cesty tak, aby mohl vzniknout nový procházkový okruh,“ uzavírá náměstek primátora Jiří Pospíšil.