Počet cizinců v Plzeňském kraji meziročně vzrostl

Ilustrační fotografie, zdroj: Pixabay

PLZEŇSKÝ KRAJ – Podle údajů cizinecké policie na území Plzeňského kraje žilo  k 31. 12. 2020 celkem 42 070 cizinců bez osob s platným azylem, tj. 7,1 % z celkového počtu obyvatel v regionu. Dle pohlaví je více cizinců mužů.

V rámci České republiky je Plzeňský kraj co do počtu cizinců na čtvrtém místě. Nejvíce cizinců žije v krajích Hl. město Praha, Středočeském a Jihomoravském. „Z hlediska státní příslušnosti mají v Plzeňském kraji mezi cizinci nejvyšší zastoupení Ukrajinci, kteří tvořili více jak jednu čtvrtinu všech cizinců (29,4 %), dále státní příslušníci Slovenska (20,5 %), Vietnamu (14,2 %), Bulharska (7,1 %), Rumunska (6,6 %) a Německa (4,5 %),“ uvádí Tereza Mildorfová z Krajské správy ČSÚ v Plzni.

V roce 2020 pobývalo v kraji 54,7 % cizinců ze zemí mimo Evropskou unii. V porovnání s předchozím rokem zde došlo k navýšení o 2,1 procentního bodu. „Příčinou by mohl být narůstající počet cizinců přicházejících zejména z Ukrajiny, který se meziročně zvýšil o 14,4 %. Zastoupení cizinců ze zemí Evropské unie (45,3 %) naopak zaznamenalo meziroční pokles o 2,1 procentního bodu,“ pokračuje Tereza Mildorfová.

Zhruba polovina cizinců z celkového počtu v kraji žila na území okresu Plzeň-město (51,2 %). „V celém kraji došlo ke zvýšení počtu cizinců o 5,8 % oproti roku 2019, nejvíce pak na území okresu Plzeň-sever (o 8,6 %), Plzeň-město (o 7,4 %), Plzeň-jih (o 6,8 %) a Tachov (o 5,6 %). K poklesu došlo jen v okrese Domažlice, a to o 2,3 %. V okresech Plzeň-město, Plzeň-jih, Tachov a Rokycany dominovali v roce 2020 Ukrajinci, na Domažlicku převažovali cizinci vietnamské národnosti a v okresech Klatovy a Plzeň-sever tvořili nejpočetnější skupinu Slováci,“ uzavírá Tereza Mildorfová.