Fitness, sprcha, 44 laviček a občerstvení. Na 70 km D1 ve směru na Brno potěší odpočívka Studený

Foto: ŘSD

BENEŠOV – Cestujícím po dálnici D1 začala v tomto týdnu na pomezí středočeského kraje a Vysočina sloužit revitalizovaná malá odpočívka ze 70. let Studený.

Její plocha nabízí nová parkovací místa pro 12 nákladních a 26 osobních vozidel, 2 autobusy a 3 pro vozidla s přívěsem, karavany či obytné vozy. Nechybí ani kontrolní stanoviště Policie ČR. Mimo parkovací část je relaxační zóna se 44 lavičkami, 7 lavičkami se stolem, 24 odpadkovými koši v kompletní parkové úpravě.

Součástí je rovněž fitness koutek se 4 posilovacími stroji. V centru stojí automatické korporátní toalety se 3 kabinkami, pisoáry, sprchou a s klopným přebalovacím pultem. Zařízení je orientováno tak, aby v části čelem k dálnici mohly být umístěny nápojové a občerstvovací automaty. Dodavatel toalet bude současně po dobu dalších 5 let zajišťovat jejich provoz, údržbu a starat se o jejich čistotu.

Odpočívka disponuje také dohledovým systémem a systém pro sledování obsazenosti stání pro nákladní vozidla. Tyto data se přenáší do dálničního informačního systému (DIS), kde jsou zpracována, vyhodnocena a dále poskytnuta uživatelům dálnice.

Foto: ŘSD