Zimní stadion bude mít nové sedačky

PROSTĚJOV – Zimní stadion v Prostějově prochází postupnou modernizací. V letošním roce se vedení města zaměří na výměnu sedaček a následně na výměnu kopilitů, neboli skleněných tvárnic. Práce budou rozděleny do dvou etap.

„První část etapy bude zahrnovat realizaci nových sedaček v hledišti. Do druhé části etapy by byla zařazena výměna zmíněných kopititů. Ta již proběhne pod hlavičkou Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov. V případě získání dotace by mohla být akce s výměnou skleněných tvárnic zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2022,“ nastínil náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má stavební rozvoj a investice města ve své pracovní náplni.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

V letošním roce tak bylo pro první etapu vypsáno výběrové řízení pouze na realizaci sedaček. Radní rozhodli o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zimní stadion – sedačky“, kterým je firma POZEMSTAV Prostějov. Ta nabídla délku záruky 60 měsíců a splnila všechny zadávací podmínky zadavatele.

V rozpočtu města Prostějova jsou na danou akci vyčleněny čtyři miliony korun.

„Aby mohla být uzavřena smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem, předkládáme zastupitelům ke schválení dofinancování ve výši 250 tisíc korun. Celková cena díla je vyšší z důvodu nárůstu cen materiálu oproti loňskému roku, kdy jsme investice plánovali,“ uzavřel náměstek primátora Jiří Rozehnal.