KORONAVIRUS: Pravidla návratu dětí do škol jsou nejasná a mnohdy nesplnitelná, ředitelé se bojí i pravidelného testování

Zdroj: Pixabay

Česko – Ačkoliv teprve uplynuly první dny měsíce srpna, ředitelé škol samozřejmě již myslí na nástup dětí do škol, který se pomalu, ale jistě blíží. Bohužel prozatím není zrovna jasno v tom, za jakých podmínek se děti do lavic vrátí, určitá pravidla zatím školám rozeslalo jen ministerstvo zdravotnictví – a jak se ukazuje, mnohá jsou nesplnitelná. Resort školství pak na „manuálu“ pro školy teprve pracuje…

Příprava na nový školní rok a chaotickou organizaci

Školy se již pozvolna připravují na začátek nového školního roku, jak se ale zdá, rozhodně nebude mít podobu „návratu k normálu“. Jak totiž naznačil dokument ministerstva zdravotnictví, školy by měly mít např. připraveny prostory k izolaci diagnostikovaných pozitivních a měly by se řídit i řadou poměrně rozporuplných pravidel. Ministerstvo např. doporučuje počáteční homogenitu tříd – což nelze naplnit zejména na školách středních, kde se v rámci řady volitelných předmětů setkávají žáci různých tříd a je na to třeba myslet již při sestavování rozvrhů (které v průběhu roku nelze měnit dle epidemické situace). Kromě toho na mnoha školách nemohou nijak vyhovět požadavku na teplou vodu na mytí rukou – ta totiž nejčastěji teče jen v prostorách přiléhajících tělocvičně a jídelně.

Na základě doporučení ministerstva zdravotnictví by navíc ředitelé měli omezit pohyb cizích lidí v prostorách škol a také nepořádat žádné besedy či se účastnit hromadných akcí. V současné chvíli je zároveň jasné, že testovat se ve školách bude minimálně třikrát, a to hned v září – na základě výsledku by pak měly být činěny další (pravděpodobně lokální) kroky. „Pokud by skutečně došlo k tomu, že by byl  výrazný záchyt, muselo by dojít k testování jednou či dvakrát týdně, ale nebylo by to plošné,“ uvedl pak ministr zdravotnictví Vojtěch. Právě toho se ale ředitelé škol obávají nejvíce. „Pokud by bylo na posledních chvíli rozhodnuto, že testovat se bude dál, otázkou je, jak budou zajištěny testy, to vidím jako problému,“ uvedl v této souvislosti prezident Asociace ředitelů ZŠ, Luboš Zajíc. Do konce srpna by pak mělo ministerstvo zdravotnictví také rozhodnout o pravidlech nošení ochrany dýchacích cest. Zatím je jasné jen to, že během prvních 14 dní ti, co nebudou očkováni a testováni, budou muset mít respirátor – a to jak ve společných prostorách škol, tak i při výuce. Jak přesně přistupovat k žákům, kteří testování odmítnou, ale zatím známo není.

Zatímco ministerstvo zdravotnictví tedy již určitá pravidla vydalo, resort školství na dalších pokynech teprve pracuje – podrobný manuál by měl být podle slov ministra Roberta Plagy zhotoven v polovině srpna. „Jsme ve stálém kontaktu s řediteli škol a v příštích dnech budeme sbírat jejich podněty a poznámky k materiálu tak, aby mohly být zapracovány do manuálu s kompletními informacemi,“ dodal.

Epidemická situace

Epidemie v Česku i nadále slábne. Za včerejšek v Česku přibylo 75 nových případů nákazy koronavirem, což je nejnižší číslo od počátku prázdnin. Také reprodukční číslo R se drží pod hodnotou 1 a týdenní incidence klesla na 11 nakažených v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Nejhorší incidenční číslo je pak aktuálně v Plzeňském kraji, a to 31. V nemocnicích je hospitalizováno 41 pacientů s covidem-19. Alespoň 1 dávku vakcíny již obdrželo 5,5 milionů lidí a plné očkování má za sebou 4,8 milionu z nich.