Rada kraje odklepla prvních 7 dotací obcím na úpravu vozovek. Celkem 21 milionů!

Ilustrační foto

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Prvních sedm žádostí o finanční příspěvek kraje na projekty obcí v oblasti vylepšení dopravní infrastruktury dnes doporučili krajští radní schválit zastupitelům Středočeského kraje. Celkem jde o 21 milionů korun.

O dalších 79 milionů mohou obce stále žádat až do 30. září, neboť ve fondu je k dispozici celkem 100 milionů korun,“ uvedl radní pro oblast silniční dopravy Martin Kupka.

Účelem nového fondu je zlepšení vozovek, které jsou v majetku kraje, a jejich uvedení do optimálního, či alespoň výrazně lepšího stavu. „Jde o případy, kdy obce provádějí pokládku plynu, vody, kanalizace, elektřiny nebo telefonu. S tím chceme obcím pomoci a přispět svým podílem, aby mohly být tyto práce z jejich strany provedeny rychle, kvalitně a měly menší dopad do jejich rozpočtů,“ upřesnil Martin Kupka. (ODS).

Rada doporučila zastupitelům schválit

 

Podmínky a výše dotace

Obce a dobrovolné svazky obcí mohou konkrétně požádat o finanční příspěvek, který jim pomůže s úhradou vozovky při podélném nebo příčném uložení (následujícím souvisle za sebou) inženýrské sítě do pozemní komunikace, která zasahuje do poloviny nebo více než poloviny vozovky. Žádosti se týkají projektů s prokazatelně vynaloženými náklady od 1. 1. 2020.

Maximální výše dotace je pro rok 2021 stanovena na 600 korun na metr čtvereční homogenizované silnice II. a III. třídy. Výše dotace vychází z 50 % průměrných cen obvyklých.