Brno spustí dotační programy na veřejnou zeleň a ekologické projekty

Ilustrační foto

BRNO – Od 15. 9. do 31. 10. mohou zájemci podávat žádosti o udělení dotací na aktivity k oživení ploch veřejné zeleně a na podporu ekologické výchovy v Brně. Samotná realizace proběhne v příštím roce.

První z programu je ten na oživení veřejné zeleně ve vnitroblocích. „Chceme posílit výsadbu
a zakládání nové zeleně a zvýšit množství zeleně v uličním prostoru,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. Vlastníci tak mohou získat až 250 tisíc korun na revitalizace předzahrádek a podobných ploch, kde se dá vysadit zeleň.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Druhý program je určen na podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek. „V tomto případě bychom rádi docílili využití potenciálu jedinečného přírodního prostředí a navrátili do těchto míst společenský život. Jedná se tedy vždy o společenské akce určené pro veřejnost, ať už sportovní, edukativní, dětské, zdravotní, kulturní, herní, umělecké, nebo ekologické,“ upřesnil Petr Hladík. Žadatelé dostanou až 25 tisíc korun.

Třetí program bude sloužit na podporu ekologické výchovy. „Tyto dotace půjdou na jednotlivé projekty zaměřené na ekologickou výchovu ve vztahu ke kvalitě životního prostředí ve městě Brně a dále pak na projekty na formování vztahu dětí a dospělých k ochraně a tvorbě životního prostředí,“ dodal Hladík. Jedná se tak o činnosti zájmových kroužků či spolků i jednorázové projekty. Výše dotace na jeden projekt je až 100 tisíc korun.