Držte jim palce! O titul Komunální projekt roku 2021 zabojují i dva plzeňské projekty

Sociální byty v Prostřední ulici, zdroj: Městský obvod Plzeň 3

PLZEŇ – Svá dvě želízka v ohni má Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Ten se totiž rozhodl do soutěže Komunální projekt roku 2021 přihlásit hned dva městské projekty.

O cenu se tak mezi dalšími 51 projekty ucházejí i sociální byty v Prostřední ulici a přístavba 55. mateřské školy Plzeň v Mandlově ulici. Soutěž o nejlepší realizovaný projekt na úrovni územní samosprávy se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj České republiky Kláry Dostálové a je rozdělena do sedmi kategorií. Z těch nejlepších projektů v každé kategorii vybere hodnotitelská komise celkového vítěze. Vyhlášení výsledků se uskuteční 21. září v Českém muzeu hudby v Praze.

První projekt, byty pro seniory a lidi se zdravotním postižením v Prostřední ulici 48, je přihlášen do kategorie Sociální projekt roku. Nové malometrážní byty o dispozicích 1+kk a 2+kk nechal přestavět plzeňský magistrát z nevyužívaných nebytových prostor domu na Nové Hospodě. Své domovy v nich našli senioři a osoby se zdravotním postižením. „Město Plzeň, které je výhradním vlastníkem objektu, nechalo vystavět dvacet nových bytů a zároveň zrevitalizovat interiéry a exteriéry celé budovy, kde bylo dosud 69 bytových jednotek. Tím se významně zlepšil komfort bydlení pro stávající obyvatele. Objekt byl zkolaudován v březnu letošního roku,“ uvedl radní města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf, který stojí za projekty v oblasti bytové politiky města. Náklady na vybudování dvaceti bytových jednotek a na revitalizaci celého objektu si vyžádaly 43,6 milionu korun, město je hradilo z vlastních finančních zdrojů.

Radní David Šlouf také upozornil, že město Plzeň systematicky buduje nájemní byty pro specifické skupiny obyvatel, přičemž dbá na to, aby místo žilo a nebylo vyloučenou lokalitou. „V budově má zázemí též Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, které nabízí nejen místním obyvatelům nejrůznější zájmové a volnočasové aktivity. Je zde i lékař a sociální poradenství, které pomáhá se zajištěním osobní péče, vyřízením různých sociálních příspěvků i jiných žádostí. V rámci spolupráce s Filozofickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni nájemníkům pomáhají i studenti katedry sociologie,“ dodal David Šlouf.

Druhý z plzeňských projektů, přístavba 55. MŠ Plzeň v Mandlově ulici, se snaží uspět v kategorii Děti a rodiče. Jako jednu ze svých největších investičních akcí ji v polovině června uvedl do provozu Městský obvod Plzeň 3. Přístavba pavilonu 55. MŠ pomáhá řešit dlouhodobou nedostatečnou kapacitu v mateřských školách, zejména v jižní části centrálního plzeňského obvodu. Díky přístavbě vznikly dvě nové třídy pro 48 dětí, sociální zázemí a multifunkční prostor, který je možné využít na nejrůznější aktivity, jako tělocvičnu nebo jako sál pro společenské akce v rámci aktivit mateřské školy. V případně nutnosti může tělocvična sloužit jako klasická školní třída, například při rekonstrukcích či jiných mimořádných událostech. „Celá budova je navržena jako nízkoenergetická s plochou střechou, která je osázena vegetační zelení. Přístavba, jež poutá pozornost díky dřevěnému modřínovému obkladu, citlivě propojila dva stávající objekty v jeden celek a stala se tak organickou součástí celého areálu. Celkové náklady na vybudování činily více než 35 milionů korun,“ doplnil první místostarosta centrálního městského obvodu Petr Baloun.

Přístavba 55. MŠ v Mandlově ulici, zdroj: Městský obvod Plzeň 3

Projekty se podle svého typu a zaměření nominují do následujících sedmi kategorií: Sociální projekt roku, Děti a rodiče, Veřejná zeleň, Odpadové hospodářství, Utváření veřejného prostoru, Chytrá obec a Ekologický projekt roku. Vyhlašovatelem soutěže je vydavatelství Profi Press, zastoupené redakcí časopisu Moderní obec. Cílem je zviditelnění a ocenění představitelů a pracovníků místních samospráv a jimi realizovaných inspirativních a pro občany přínosných projektů uskutečněných územními samosprávami. Více informací o soutěži naleznete zde.