Kraj poděkoval zlínským zdravotníkům za nasazení během epidemie

Foto: Jiří Balát

ZLÍN – Dlouhé měsíce péče o covidové pacienty v jedné z nejvytíženějších nemocnic v České republice ocenilo vedení Zlínského kraje. Jmenovitě poděkovalo šesti primářům a primářkám, kteří v Baťově nemocnici zodpovídali za léčbu nemocných. Slavnostní akt proběhl v rámci koncertu Poděkování Zlínského kraje zdravotníkům.

Během pandemie fungovalo ve zlínské nemocnici osm standardních covidových stanic spolu s intenzivní a resuscitační péčí. Počty hospitalizovaných ji opakovaně zařadily mezi nejvytíženější nemocnice v zemi, například loni v listopadu tu během jediného dne přijali přes 250 pacientů. Celkem jich bylo skoro 2 500. „Naši zdravotníci nedělají svou práci kvůli pochvalám. Pomoc pacientům vnímají jako své poslání. Nicméně poděkování ze strany představitelů Zlínského kraje je určitě krásným gestem, kterého si velmi vážíme,“ konstatoval Michal Filip, předseda představenstva Baťovy nemocnice. Dodal, že kromě samotných zdravotníků zaslouží velké poděkování i studenti středních zdravotnických škol a zlínské univerzity, vojáci a záchranáři.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Pochvaly se dočkalo šest vedoucích zdravotníků a jejich týmů

Mezi šesti oceněnými byl Tomáš Gabrhelík, koordinátor pro intenzivní péče Zlínského kraje, člen krizového štábu kraje i krizového štábu nemocnice, jehož tým poskytoval resuscitační a intenzivní péči pacientům s covidem. Během 8 měsíců ošetřili 476 pacientů.

Poděkování si vysloužila i Terezie Koníčková, vrchní sestra anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Na tomto oddělení se na péči o pacienty během 8 měsíců podílelo 148 nelékařských pracovníků, ať už kmenových zaměstnanců oddělení, nebo zaměstnanců jiných oddělení KNTB.

Zuzana Boháčová, primářka Centra klinické gerontologie, jejíž tým zahajoval péči o covid pozitivní pacienty a jako první v nemocnici budoval covidové oddělení. Během 9 měsíců tento tým zajišťoval péči na třech stanicích a ošetřil celkem 1 010 pacientů.

Rehabilitační oddělení primáře Pavola Skalky se během epidemie zcela uzavřelo a věnovalo se pouze covidovým pacientům. Oddělení poskytlo maximální možnou péči celkem 398 nemocným.

Mezi oceněné se zařadil rovněž Michal Pisár, primář oddělení urgentního příjmu a vedoucí lékař očkovacího centra. Očkovací centrum zahájilo provoz 4. ledna ve 20. pavilonu KNTB. Od 26. dubna zahájilo činnost Velkokapacitní očkovací centrum v prostorách PSG arény, od 16. srpna se očkuje opět v areálu nemocnice. Na zajištění očkování se dosud podílelo 193 zaměstnanců z řad lékařů, sester a administrativních pracovníků. Do dnešního dne tu bylo naočkováno více než 140 tisíc zájemců.

Tým primáře Gustáva Ondrejky z plicního oddělení patřil k nejvíce vytíženým, organizačně zajišťoval odběrová místa, očkování především rizikových pacientů a také aplikaci schválených anticovid léků. Zajišťuje i ambulanci, která sleduje pacienty s dlouhodobými zdravotními problémy po onemocnění covid-19.