KORONAVIRUS: Nový školní rok bude opět těžký, řada dětí má mezery ve vzdělání, karantény celých škol nelze vyloučit

Zdroj: WikiMedia Commons

Česko – Ve středu se většina škol otevřela již pro své pedagogické pracovníky, zahájen byl totiž tzv. přípravný týden. Je však v řadě aspektů odlišný než v letech předchozích, školy se totiž připravují na režim v rámci protiepidemických opatření, připravují se na testování žáků, ale zároveň budou muset vzít v potaz fakt, že mnozí žáci a studenti mají ve vzdělání kvůli distanční výuce značné mezery.

Školní režim 2021

Již příští středu nastupují žáci a studenti opět do škol. Nečeká je ale běžný školní rok – již při nástupu se budou muset podrobit testování na covid, a to hned ve třech (v případě testů antigenních) či dvou (v případě testů PCR) vlnách. Výjimku budou mít jen ti, kdo jsou již očkováni, covid v uplynulých 180 dnech prodělali nebo se prokáží negativním testem z jiného testovacího místa. Zároveň bude nutné dodržovat ve školách řadu pravidel včetně nošení ochrany dýchacích cest ve společných prostorách. Platit budou také další protiepidemická opatření, každá škola tak má mít zřízenou izolační místnost, třídy je nutné pravidelně větrat, ideálně by měly být děti v homogenních skupinách (což však na řadě škol není realizovatelné vzhledem k rozvrhům), upraven má být režim provozu jídelen, tělocvičen a do společných prostor školy by neměli být vpouštěni také nepovolaní. Přesto jak ministr školství, tak i zdravotnictví připouštějí, že uzavírání škol opět nelze vyloučit. Nemělo by však být plošné.

„Samozřejmě nelze vyloučit, že se ve školách bude objevovat nákaza. Také nelze vyloučit, že do karantény budou muset celé třídy. Ale ve scénářích, které máme, nepočítáme s preventivním uzavíráním škol,“ uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch. Přesto již uplynulý školní rok ukázal, že letní optimistické plány se poměrně rychle mohou rozplynout. Zatímco tedy učitelé doufají, že nacházející školní rok již děti stráví jen v lavicích, jelikož řadu učiva nebylo možné kvůli distanční výuce probrat, i ministr školství přiznává, že k uzavírání škol opět může dojít. „Pořád postrádám to, co žádají všichni ostatní, tedy jasný plán, že se nebude opakovat distanční vzdělávání,“ uvedla pak v dané souvislosti Kateřina Valachová (ČSSD). Podle ministra školství Roberta Plagy jsou ale plány vztahující se k distančnímu vzdělávání připraveny, a to proto, že jsou vepsány v zákoně. „Skutečně mohou jít opět do karantény celé třídy a školy, právě proto zákon zná distanční výuku a pravidla jejího zavedení. Tento školní rok bude dalším těžkým školním rokem, covid ještě nevymizel,“ shrnul.

Mezery ve vzdělání

Další vlna distančního vzdělávání by přitom způsobila již nenapravitelné nedostatky ve vzdělání. Podle šetření České školní inspekce totiž půjde do školy řada žáků s velkými mezerami způsobenými právě distančním vzděláváním. Dle odhadů se jedná o cca 14 tis žáků 1. stupně, 22. tis. žáků 2. stupně a 18. tis. žáků středních škol. Může se ale ukázat, že znalosti nejsou dostatečné ještě u většího podílu, než je odhad. „Od září se žáci a studenti s nedostatky ve vzdělání budou moci zapojit do Národního plánu doučování. Rozeslali jsme také metodická dopočtení týkající se toho, na co se zaměřit, jak učivo redukovat, aby bylo možné dohnat to zásadní,“ uvedl v dané souvislosti ministr Plaga.  Dle jeho slov je velkou nadějí pro udržení škol v chodu nejen dodržování zavedených preventivních opatření, ale také očkování, které již má řada pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školství kompletně za sebou.