Další byty pro hasiče a učitele. Kdo se ještě může těšit na městský byt?

PRAHA – Navýšení počtu městských bytů pro pražské hasiče schválili radní. Za poslední roky se navýšila nabídka bytů pro podporované profese o 290 jednotek. Komu dalšímu pronajímá magistrát byty?

V současné době je v kvótě bytů pro zaměstnance Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy 63 bytů, po navýšení jich bude 83. Vnímám to jako důležitý stabilizační prvek pro tyto zaměstnance, kteří mají velmi náročné směny,“ uvedl radní pro bydlení Adam Zábranský. Městské byty budou přidělovány postupně, podle toho, jak se uvolní a opraví. Nájemní smlouvy jsou uzavírány standardně na dva roky, s možností prodloužení.

Na jaře tohoto roku došlo k navýšení kvóty městských bytů určených pro učitele škol zřizovaných hlavním městem Prahou. Zde byla kvóta navýšena o padesát na celkový počet 380 jednotek. Pro pracovníky ve zdravotní a sociální oblasti je vyčleněno 147 jednotek, pro příslušníky Městské policie Praha došlo k navýšení o deset procent na 330 jednotek. Kromě podporovaných profesí jsou městské byty pronajímány i občanům v bytové nouzi, seniorům a dalším znevýhodněným skupinám.

Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.