Optimistická zpráva! Kriminalita v Plzeňském kraji výrazně klesla

Ilustrační fotografie

PLZEŇSKÝ KRAJ – V roce 2020 bylo v Plzeňském kraji meziročně registrováno méně trestných činů. Nejvíce jich bylo spácháno v rámci kraje v okrese Plzeň-město.

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v Plzeňském kraji v roce 2020 spácháno 8 996 registrovaných trestných činů, což představuje nejnižší počet trestné činnosti v celé časové řadě od roku 1991. Nejvyšší počet trestné činnosti byl zaznamenán v roce 1999, a to 18 446 registrovaných trestných činů, což bylo dvakrát více než v roce 2020. „Meziročně se snížila trestná činnost o 12,9 %. Pokles kriminality byl kromě jiného ovlivněn omezením pohybu obyvatel v rámci hygienicko-protiepidemických opatření v důsledku pandemie COVID–19. V celorepublikovém měřítku se Plzeňský kraj podílí 5,4 % na celkové registrované trestné činnosti a řadí se na šesté místo. Na celkové registrované trestné činnosti v ČR se nejvíce podílel kraj Hl. město Praha s 23,0 %, naopak nejmenší podíl byl v Karlovarském kraji (2,7 %),“ uvádí Lenka Hamouzová z Krajské správy ČSÚ v Plzni.

Celkové procento objasněnosti se od roku 2010 v Plzeňském kraji pohybuje v rozmezí 44,5–54,4 %. V roce 2020 objasnila policie v regionu 44,5 % registrovaných trestných činů, čímž se Plzeňský kraj zařadil po Hl. městě Praze a Jihomoravském kraji na třetí místo s nejnižším podílem objasněných případů. „Z pohledu regionálního uspořádání uvnitř kraje bylo registrováno nejvíce trestných činů v okrese Plzeň-město (4 362), což byla téměř polovina z celkového počtu registrovaných trestných činů. Nejnižší podíl trestné činnosti byl zaznamenán v okrese Rokycany (6,6 %). V okrese Klatovy byl zaznamenán nejvyšší pokles, a to o více než pětinu registrovaných trestných činů proti předchozímu roku,“ dále pokračuje Lenka Hamouzová.

Nejvíce trestných činů se podařilo objasnit policejním orgánům v okrese Domažlice (60,4 %), nejméně potom v okrese Plzeň-město (34,3 %). „Ve srovnání s rokem 2019 byl v regionu zaznamenán v roce 2020 pokles procenta objasněnosti trestních činů ve všech jeho okresech, nejvíce v okrese Klatovy, a to o 9,6 procentních bodů. Celkově došlo v Plzeňském kraji oproti roku 2019 k poklesu procenta objasněnosti trestných činů o 3,2 procentního bodu,“ uzavírá Lenka Hamouzová.