Startuje pilotní projekt testování na covid-19 ve školách. Co přesně se bude testovat?

PRAHA – Od dnešního dnes jsou testovány odpadní vody u některých základních škol. Cílem je získat okamžité informace o případném šíření nákazy onemocnění v celkem sedmi školách. Do pilotního projektu je zapojila Městská část Praha 9, Praha Lysolaje a odpadní vody monitoruje společnost Pražské vodovody a kanalizace.

Jde o průkopnický projekt, který má včas odhalit zhoršující se epidemickou situaci v místní komunitě,“ uvedl náměstek primátora hlavního města Prahy pro bezpečnost Petr Hlubuček. Virus je totiž stolicí často vylučován i několik dní předtím, než se nákaza u nemocného projeví. Výhoda metody monitorování odpadních vod je levná, nezávislá na ochotě se podrobovat klinickému testování a umožňuje sledování šíření nových mutací.

Pokud pilotní testování potvrdí účinnost metody, chceme ji nabídnout i dalším městským částem,“ doplnil náměstek. Od července 2020 proběhl pilotní monitoring ve 14 pražských lokalitách. Jednalo se sídliště, vilovou zástavbu, centrum Prahy a nebo třeba vysokoškolské koleje, nemocnice, letiště a další důležité objekty. Odběry se v současné době provádějí jednou až dvakrát týdně. „Získané výsledky ukazují, že je možné predikovat nákazu z odpadních vod s předstihem,“ uvedl generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.

Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Průkopníkem metody sledování odpadních vod na přítomnost viru SARS-CoV-2 je Nizozemsko. Zde je organizován monitoring na 300 městských čistírnách odpadních vod. Data získaná z odpadních vod mohou indikovat vývoj epidemie až s dvoutýdenním předstihem. A to i přesto, že vir ve stolici je vylučován o něco později, než je detekovatelný v dýchacích cestách. Je však vylučován i u pacientů, kteří jinak nevykazují žádné symptomy onemocnění.