V Přerově otevřela VOŠ AGELU

PŘEROV – S prvním zářijovým dnem se otevřela v Přerově Vyšší odborná škola zdravotnická. Do prvního roku studia nastoupilo celkově čtyřicet studentů. Zřizovatelem je společnost AGEL, která patří k největším poskytovatelům zdravotnické péče v České republice. Nejen Olomoucký kraj dlouhodobě trápí nedostatek zdravotnického personálu.

„Myšlenka založit školu v Přerově vznikla před třemi lety u vedení společnosti AGEL, která je zřizovatelem školy. Impulsem byl dlouhodobý nedostatek středního zdravotnického personálu v Česku, který chce AGEL aktivně řešit. Náš záměr byl záhy podpořen vedením města Přerov, Olomouckým krajem a také olomouckým arcibiskupstvím,“ uvedl AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické, Vladimír Janus a dodává, že AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově je prvním pracovištěm  v Olomouckém kraji, ale třetím celkově.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Nová přerovská škola je součástí AGEL Střední zdravotnické škola a Vyšší odborné školy zdravotnické sídlící v Ostravě. Za krátkou dobu se rozrostla o pobočky v Českém Těšíně i v Ostravě a letos nově pravě také v Přerově. Kromě dlouhodobého nedostatku zdravotnického personálu je důvodem jejího zřízení i stále rostoucí zájem o zdravotnické nelékařské profese.

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově nabízí studium v oboru Diplomovaná všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia. Své zázemí má v budově bývalé přerovské „zdravky“ na náměstí Přerovského povstání 2804/2, jejímž vlastníkem je město Přerov. Budova školy prošla v uplynulých měsících velkou modernizací. Po rekonstrukci vnějšího pláště, zateplení a výměny oken přišly na řadu také vnitřní prostory, kde došlo k výmalbě, výměně podlahových krytin nebo výměně sociálního zařízení. Pracovalo se také na nových datových a elektrických rozvodech.

Všechny stavební práce jsou již hotové a škola je plně k dispozici prvním studentům a pedagogům. Dílčí úpravy budou ve škole ještě z části pokračovat, aby se využily její kapacity na maximum. „Po ukončení všech prací je budova připravena pojmout v rámci výuky na VOŠ celkem šest kmenových tříd, včetně odborných učeben a samozřejmě dalších prostor pro zázemí školy,“ říká ředitel Vladimír Janus s tím, že školní rok 2021/2022 byl zahájen s jednou třídou v denní a s jednou třídou v kombinované formě studia. „Do každé třídy bylo přijato dvacet studentů,“ potvrdil ředitel.

Studenty čeká teoretické, ale také odborná výuka. Během zimního i letního období navštíví v rámci odborné ošetřovatelské praxe chirurgické a interní oddělení nebo oddělení následné péče v Nemocnici AGEL Přerov. „Studentům nabízíme také stipendijní program, který nabízí až 4800 korun měsíčně při závazku následného pracovního poměru ve vybraném zdravotnickém zařízení skupiny AGEL na tři roky. Čerpání stipendia je však zcela dobrovolné,“ přiblížila zástupkyně ředitele školy Alžběta Panáková s tím, že díky zázemí nemocnic skupiny AGEL v kraji může škola žákům zajistit nadstandardní odbornou praxi už od samého začátku studia, ale také možnost zaměstnání.