Šedá litina, materiál bez kterého se průmysl neobejde. K čemu slouží?

Litina je materiálem, pro jehož výrobu slouží surové železo a litinový i ocelový šrot s koksem a vápencem. Má mnohostranné využití.

Jaké jsou nejdůležitější vlastnosti a výhody šedé litiny

Litina je slitinou železa a uhlíku. U šedé litiny je obsah uhlíku obvykle kolem 2,5 až 3,5 %. Uhlík je obsažen ve formě grafitových lupínků, proto se dnes také označuje i jako litina s lupínkovým grafitem. Lupínky jsou u jakostního materiálu jemné, u méně kvalitních litin bývají hrubé. Její tavení probíhá za nižších teplot než například při tavení tvárné litiny.

Mikrostrukturu a vlastnosti šedé litiny ovlivňuje v první řadě její chemické složení. K dalším podstatným faktorům však patří i zpracování roztavené litiny, ale i rychlost tuhnutí a rychlost ochlazování pevné fáze.

Specifikem tzv. šedé litiny je odolnost proti otěru a dobrá tekutost. Další výhodou je možnost materiál poměrně snadno obrábět. Stejně tak je schopen tlumit mechanické vibrace.

Lupínkový tvar grafitu snižuje vrubovou citlivost, taktéž má však nepříznivý vliv na pevnost v tahu. Naopak pevnost v tlaku je u šedé litiny až 3 až 4x vyšší než v tahu. Je proto nanejvýš vhodná pro použití konstrukčních součástí namáhaných právě v tlaku.

Kde se lze využít šedou litinu

Jedná se o nejpoužívanější materiál pro výrobu odlitků. Používá se primárně pro výrobu odlitků, u nichž není kladen zvláštní zřetel na houževnatost nebo opotřebení. Tyto odlitky lze následně využít v železničním či automobilovém průmyslu, ve stavebnictví a při výrobě strojů obecně.

Šedá litina je tedy materiálem, který má v současném průmyslovém využití svůj zásadní význam. A řada firem se tak na jeho zpracování specializuje.

Slévárna šedé litiny UCB Technometal se zaměřuje na produkci právě šedé litiny, a to v několika třídách tvrdosti. Mezi další poskytované služby patří také obrábění nebo CNC soustružení.