V Prostějově upraví Mlýnský náhon

ilustrační foto

PROSTĚJOV – Zastupitelé schválili výkup pozemků, potřebných pro úpravu Mlýnského náhonu. Ten se stane důstojnou součástí sídliště Moravská a relaxační zónou.

Už několik let město připravuje Projekt regenerace sídliště Moravská. Součástí řešeného území jsou kromě pozemků ve vlastnictví města Prostějova i pozemky ve vlastnictví společnosti GALA. Jedná se o území u komunikace ulice Moravská ve vnitrobloku sídliště. Pozemky jsou dle projektu součástí plochy, která se nachází na severní straně ulice, podél přírodního profilu nezatrubněné části mlýnského náhonu.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Toto místo nabízí jedinečné skloubení přírodní vodoteče s veřejnou zelení do formy relaxační zóny, sloužící nejen pro obyvatele sídliště, ale i jako odpočivná zastávka pro cyklisty nebo bruslaře dojíždějící do sídliště po cyklostezce. Břeh mlýnského náhonu může být terasově upraven pro umožnění pohodlného přístupu k vodě, relaxační zóna bude obsahovat sedací mobiliář a protahovací cvičební prvky. Součástí úpravy bude i rekonstrukce lávky přes náhon,“ popsal budoucí lokalitu první náměstek primátora Jiří Pospíšil, který je zodpovědný za správu a údržbu městského majetku. Jak doplnil, na základě jednání se zástupci společnosti GALA, je tato společnost ochotna požadované pozemky odprodat.