Pravidelně chodit do školy a práce, pečovat o děti i domácnost. Problémové rodiny dostanou šanci, jak zlepšit svůj život

Foto: Dětský domov Trojlístek

KAMENICE NAD LIPOU – Novou službu, zacílenou na výchovu dětí, nabídnou problémovým rodinám pracovníci dětského domova Trojlístek v Kamenici nad Lipou. Smyslem této aktivity je předejít umísťování dětí do náhradní ústavní péče.

Služba, kterou zavádějí v dětském domově v Kamenici nad Lipou, by měla pomoci vyřešit problém s odebíráním dětí z rodin, kde z různých důvodů nefungují rodiče. „Jde o speciálně proškolené sociální pracovníky, kteří jsou schopni systematicky pracovat se všemi členy rodiny, nastavují pravidla přirozeného chodu domácnosti, dbají na dodržování povinností, které rodiče vůči svým dětem mají, školí ve finanční gramotnosti a dávají směr denním aktivitám všech členů rodiny,“ vyjmenovává některé z činností nové sociální služby radní Kraje Vysočina Jan Tourek.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Kraj umožní sociální rehabilitaci prozatím třem rodinám. Pracovníci se jim budou věnovat po dobu jednoho roku. Jde o to, aby si rodiny nové návyky nejen osvojily, ale aby se pro ně staly zcela běžnými. „Jen pro příklad uvádím pravidelnou přípravu snídaně, osvojení základních hygienických návyků a péči o domácnost, hospodaření s rodinnými financemi, každodenní docházku do zaměstnání, přípravu dětí do školy a další skutečnosti, které se bohužel část naší populace neměla přirozeně od koho naučit nebo na tyto dovednosti nebyl jejich rodiči kladen zřetel,“ uvedl Jan Tourek.

Rodiny, které budou se zařazením do programu souhlasit, dočasně změní trvalý pobyt. Pro tyto účely pronajal Kraj Vysočina v Kamenici nad Lipou čtyři byty. Po roce fungování služby bude její dopad vyhodnocen a pokud se osvědčí, bude služba přesunuta do prostor současného Trojlístku.

Dětský domov Trojlístek v Kamenici nad Lipou nabízí sociální rehabilitaci jako jediný v regionu. Kraj se zřízením služby inspiroval podobným zařízením ve Strakonicích a v Dětském centru Veská v Pardubickém kraji. Na obou místech se služba osvědčila a poptávka po ní dlouhodobě převyšuje nabídku. Poskytování sociální rodinné rehabilitace vyjde Kraj Vysočina odhadem na 1,5 milionu korun.