Začne rekonstrukce nevyhovující silnice v Kolíně, provoz bude omezen

Dne 15. 9. 2021 budou zahájeny práce na obnově živičného povrchu vozovky v ulici Radlická. Půjde o pokládku nového povrchu, zpevnění horní vrstvy obnaženého svahu a vysázení rychle rostoucích rostlin. Řidiči i chodci musí počítat s omezeními.

Cílem stavebních prací je vyřešit nevyhovujícího odvodnění podél silnice III/12540 v ulici Radovesnická Kolín a zpevnění přilehlého svahu. Dojde k vyčištění chodníkových vpustí a sedimentační koncové šachty pod mostem a zpevnění horní vrstvy obnaženého svahu vysázením rychle rostoucích rostlin – zimolezu.

Provizorní řešení

Jde o dočasné řešení, než budou zahájeny kompletní stavební úpravy potřebné ke zlepšení stávající situace v celé délce problematického úseku, včetně napojení ulice U Hřiště a úseku pod obchvatem. Město Kolín spolu s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje v tuto chvíli zajišťuje vypracování odborného projektu na celou stavbu.

Zdroj: Bc. Dagmar Slánská, jednatelka, Vodohospodářské sdružení Kolín, foto: www.mukolin.cz