Městské části si rozdělí 24 milionů korun na zeleň

Ilustrační foto

BRNO – Šest městských částí dostane dotace ve výši 24 milionů korun na vybudování a úpravy městské zeleně. Projekt ještě musí schválit zastupitelé.

Oddělení ochrany a tvorby zeleně oslovilo šest městských částí s nabídkou finančních prostředků na revitalizace zeleně. Finance na studie a vypracování projektových dokumentací již městské části obdržely. Magistrát se nyní bude zabývat projekty, které mají dokumentaci hotovou, ty by měly být zrealizovány do konce příštího roku. „Naším dlouhodobým cílem je posílit výsadbu a zakládání nové zeleně a vodních ploch, zajistit dostatek parků pro rekreaci a zvyšovat biodiverzitu ve městě,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Úprava zeleně se týká šesti městských částí. Černovice dostanou 10 milionů korun na revitalizaci parku Řehořova, Maloměřice a Obřany budou hospodařit s částkou 900 tisíc korun na úpravu zeleně u Obřanského parku, do Medlánek město pošle 1,2 milionu na přeměnu zpevněné plochy u Billy na zeleň, do Nového Lískovce půjde 400 tisíc korun na revitalizaci parku TGM. Tuřany mají v plánu dokončit dva projekty: park Lesíček, na který poputuje 1,5 milionu a realizaci prvků územního systému ekologické stability v částce 1 milion korun. Žabovřesky dostanou 9,2 milionu na revitalizaci zeleně v ulicích Pod Kaštany a Šumavská.