Zřícenina hradu Věžka: Až budete v údajných podzemních chodbách hledat poklad, vyhněte se prosím zeleným plamínkům!

Zřícenina hradu Věžka. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Necelých 10 kilometrů od Plzně, na skalnatém ostrohu nad levým břehem Berounky a asi půl kilometru od obce Druztová, leží zříceniny gotického hradu.

Historie

Poprvé je hrad písemně uváděn v roce 1351 jako majetek Racka ze Švamberka a podle některých pramenů jej mohl vybudovat kolem roku 1300 vladyka Ratmír, Rackův otec. Racek nechal na památku své první ženy Marie postavit kostel svaté Maří Magdaleny s farou západně od hradu. Z druhého manželství měl syny Hynka, Buška a Ješka, kteří v roce 1377 hrad postoupili Otíkovi z Chrástu. Ten se ale postavil proti králi Václavovi IV., jehož vojska hrad roku 1406 dobyla.

Otíkovi se podařilo později získat hrad zpět a po něm jej zdědil jeho syn Petr z Chrástu, řečený Prase, který k panství připojil Třemošnou, což mu potvrdil i král Zikmund. Petr ale přestoupil k husitské straně, tamže mu Zikmund panství zase odňal. Roku 1434 je však pánem na Věžce opět Petr, který ji postoupil Přibíkovi z Klenové.

Podruhé pak Věžku dobyla a zničila vojska města Plzně a krále Matyáše Korvína roku 1478.

V roce 1517 Věžku získalo město Plzeň, jenomže v té době již byla z hradu pravděpodobně jen zřícenina.

Po neodborném zásahu v 60. a 70. letech 20. století zanikla značná část hradu včetně gotického vstupního portálu. Tehdy jedna pionýrská skupina vykopala zbytky hradu, vedena těmi nejlepšími úmysly – ovšem z historického hlediska to nebylo šťastné řešení – areál nebyl zdokumentován, vykopané zbytky v podstatě zanikly.

Pozoruhodným nálezem spojeným s Věžkou jsou zbytky zřejmě nejstarší přehrady v Čechách. Ta měla vzniknout jako součást opevnění hradu. Podařilo se zjistit, že přehrada je dlouhá 73 metry a porušená, nejspíše při obléhání hradu. Zajímavostí je i převoznický kámen s vytesanou kotvou, stáří se odhaduje na 600 let.

Pověsti

Zřícenina hradu vypadá nenápadně. Pod ní se však mají podle pověstí skrývat tajné chodby. Jednou z nich se lze dostat až k podzemnímu jezírku. Tady sedí kachna na zlatých vejcích. Nejsou zde přítomny žádné nestvůry, získání pokladu však přece jen není tak snadné. Musíte nejprve vyslechnout tři mše, pak se vykoupat v podzemním jezírku a pak za neustálého zaříkávání, bez otáčení, dojít ke kachnímu hnízdu. Tehdy se kachna zvedne a vejce vydá.

Zlatá vejce nejsou prý jediným pokladem v podzemí Věžky. Záleží na tom, kterou z podzemních chodem se člověk vydá a kam odbočí, vyznat se totiž v tomto labyrintu není snadné. Ovšem orientaci v podzemní temnotě mohou usnadnit zelené plamínky, které hoří u každé hromádky šperků nebo peněz. Skrývá se v tom ale určité nebezpečí – koho údajně zelený plamínek ofoukne, ten do tří dnů zemře! Zatím je však vše marné, nikdo zde totiž dosud tajnou chodbu s pokladem neobjevil.