Odstartovaly výkupy pro dostavbu D35 u Křelova

ilustrační foto

OLOMOUC – Dostavba dálničního obchvatu Olomouce zaznamenala významný posun. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výkupy pozemků na trase budoucí dálnice D35 mezi Slavonínem a Křelovem.

„První sada návrhů kupních smluv byla rozeslána a už se nám vrátily jednotky schválených čili podepsaných smluv v hodnotách milionů korun,“ uvedl za komunikační oddělení Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Ředitelství silnic a dálnic vlastní první parcely potřebné pro dokončení dlouhodobě očekávané dálnice. Stavba dlouho nepokračovala kvůli sporům o vedení trasy na úrovni Křelova. „Z důvodu zákonných změn bylo nutné i opakovat proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí EIA. Získáním kladného stanoviska se nyní příprava rozjela na plné obrátky,“ zdůraznil Miroslav Mazal. V rámci majetkoprávní přípravy musí ŘSD vyřídit 450 smluv, které zahrnují nejen výkupy pozemků, ale také uložení věcných břemen a nájemní smlouvy.

Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že na konci příštího roku požádá o vydání stavebního povolení a začne připravovat podrobnou technickou dokumentaci pro zadání stavby. Součástí bude i rozpočet stavby, který stanoví soutěžní cenu aktuálně odhadovanou na jednu miliardu korun. V roce 2023 je pak naplánována veřejná soutěž na zhotovitele stavby a reálný předpoklad zahájení hlavních stavebních prací je začátek roku 2024.