Ve Žďáře vyroste moderní sportovní hala za sto milionů

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Novou sportovní halu, která bude sloužit školám i veřejnosti, začne koncem letošního roku stavět Kraj Vysočina. Bude určena především k míčovým sportům, součástí bude i lezecká stěna. Stavba za více než sto milionů korun by měla být dokončena v polovině roku 2023.

Nová sportovní hala pro VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou bude propojena se stávajícími objekty krajské školy. „Je naprojektována jako jednopodlažní objekt s dvěma bočními přidruženými objekty. Ve východní části bude umístěno zázemí, na jižní straně je počítáno s nářaďovnou a technickými místnostmi. Vnitřní uspořádání haly s odpruženou palubovkou bude připraveno pro florbal, basketbal, volejbal, házenou, tenis, na severní straně bude postavena lezecká stěna,“ popisuje radní Kraje Vysočina Karel Janoušek.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Celý objekt je plánován jako bezbariérový. „Hala bude disponovat galerií s výhledem na hrací plochu a v bočních objektech nabídne kapacitu dvou dalších menších cvičebních sálů. Pro pohodlnou výměnu uživatelů haly v rámci plánovaných aktivit se počítá s provozem šesti šaten s odpovídajícím sociálním zázemím,“ doplňuje Karel Janoušek.

Na fasády objektu bude použit speciální lamelový obklad s vodorovným členěním, na vybraných místech budou umístěny sítě pro popínavou zeleň. U haly bude k dispozici 18 nových parkovacích míst.

S financováním ve výši téměř 30 miliónů korun pomůže město Žďár nad Sázavou, které se zázemím nové haly počítá pro fungování sportovních klubů. Kraj využije i možnost požádat o spolufinancování Národní sportovní agenturu v rámci výzvy Regiony 2021.