Stavba nejdelšího tunelu pro tramvaje v Česku jde podle plánu, dopravní omezení se již neplánuje

Foto: DPMB

BRNO – Dva roky od poklepání základního kamene je tunel pro tramvaje postavený a vyhloubený v celé své délce 619 metrů. Letos skončí většina prací na povrchu zasypáním tunelu a zatravněním, příští rok se bude pracovat zejména v podzemí. První tramvaje se projedou tunelem v roce 2022.

Pro obyvatele Starého Lískovce je dobrou zprávou to, že do konce roku stavaři dokončí většinu hlučných a terénních prací na povrchu a v příštím roce se bude pracovat hlavně v podzemí. Nyní jsou hotovy oba portály tunelu z ulic Netroufalka a Osová. Před Fakultní nemocnicí Brno jsou připraveny všechny podzemní sítě, veřejné osvětlení, točna trolejbusů, nové chodníky i přilehlé cesty, zbývá jen dokončit nástupiště, zastřešení a vysadit zeleň. V létě na zastávce Osová proběhla rekonstrukce původní tramvajové trati včetně položení odbočné výhybky, která je připravená na napojení nové trati. Aktuálně zde dělníci dokončují přístupové cesty, v každém směru na nástupiště povedou dva bezbariérové chodníky, schodiště a výtah.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

V plánu je také vybudování zastávky s pracovním názvem Nová Jihlavská, momentálně se zde řeší zastřešení, které by mělo být hotové do konce roku. Přímo v tunelu finišuje betonáž podlah a nad ním postupují terénní práce a úprava povrchu. Do prosince se také obnoví a zpřístupní všechny chodníky přes Mikuláškovo náměstí.

„V příštím roce se práce budou soustředit co nejvíce do podzemí. Už letos na podzim začneme pokládat koleje a poté je napojovat na uzel Osová. Hlavním úkolem pak bude oživení celého systému,“ upřesnil Zdeněk Mička, oblastní ředitel společnosti Metrostav. Tunel se dočká veškerého zabezpečovacího zařízení, kamerového systému, osvětlení, informačních systémů či požárně bezpečnostního zabezpečení. To vše se musí spárovat s dispečinkem správce tunelu. „Covidová doba naši stavbu výrazně zasáhla, potýkali jsme s nedostatkem personálu a problémy s dodávkami materiálu. Velkou výzvou pro nás bylo i zářijové zprovoznění dopravy na dvou vzdálených místech – jak na Osové, tak na Netroufalkách. Všechny práce jsme soustředili do jednoho termínu, což bylo náročné, ale termín se podařilo splnit,“ řekl generální ředitel společnosti FIRESTA – Fišer Pavel Borek.

Foto: DPMB

Většina dopravních omezení má stavba za sebou, žádné větší omezení provozu již dopravní podnik nepředpokládá. Pokračuje uzavření ulice Okrouhlá a částečné uzavření parkoviště Vltavská pro účely stavby. Prozatím zůstává uzavřené Mikuláškovo náměstí včetně všech chodníků, které by ale měly být do konce roku zpřístupněny. Tramvajová trať se otevře na konci roku 2022. Jako první vyjedou nové obousměrné tramvaje Škoda ForCity Smart 34, kterých si objednal dopravní podnik čtyřicet kusů. Náklady na celou stavbu tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu jsou vyčísleny na 1,4 miliardy korun, přičemž dotace z evropských fondů činí 85 %. Trať bude mít 912 metrů, samotný tunel 602 metrů. Nová tramvajová trať výrazně ulehčí přepravu zhruba 40 tisícům cestujících, kteří denně míří do oblasti Fakultní nemocnice Brno a Masarykovy univerzity. Novou trať budou obsluhovat tramvaje linky 8, které trasu z Hlavního nádraží na konečnou urazí za pouhých 15 minut.