Silničáři před zimou finišují na obchvatu Lukavce, řidiči již dnes projeli přípojkou od Pacova

Foto: Kraj Vysočina

PELHŘIMOV – Dokud to počasí umožní, budou stavební práce na obchvatu Lukavce nadále pokračovat. Do předčasného užívání byla již 18. října převedena silnice III/1281 (Vyklantická) a dnes byl otevřen průjezd do Lukavce ve směru od Pacova.

Stavba obchvatu Lukavce byla zahájena v březnu letošního roku. Součástí obchvatu budou tři úrovňové křižovatky a tři mosty. Dva z nich jsou navrženy jako železobetonová konstrukce, jeden jako přesýpaná konstrukce z vlnitého plechu (tzv. tubosider). Celková délka obchvatu je 2,5 km.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

V současné době se v celé trase obchvatu dokončují zemní práce do úrovně pláně. Dokončený je přesýpaný most převádějící Lukavecký potok, hotové jsou také spodní stavby obou železobetonových mostů. Nyní silničáři pracují na betonáži nosné konstrukce.

Silnice III/1281 (Vyklantická) v místě křížení s trasou obchvatu byla v pondělí 18. října uvedena do předčasného užívání. Od pátku 29. října bude do a z Lukavce umožněn průjezd v režimu předčasného užívání také v místě napojení budoucího obchvatu v blízkosti dřevozpracujícího podniku DDL ve směru od Pacova.

Stavba obchvatu Lukavce je součástí modernizace silnice II/128, která vede od Pacova přes Salačovu Lhotu a Lukavec až k hranicím se Středočeským krajem. Komunikace je důležitým silničním tahem v nejzápadnější části Kraje Vysočina a přispívá k napojení této oblasti na dálnici D1. Celý obchvat by měl být hotov v září 2022.