Podle průzkumu mají Středočeši vysoké platy, nejhůř jsou na tom ale se zdravotní péčí!

Zdroj: Communa

STŘEDOČESKÝ KRAJ – V jedenáctém ročníku srovnávacího výzkumu Místo pro život analytická agentura Datank opět vyhodnotila data z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 2 320 obyvateli. Středočeský skončil na sedmém místě.

Velmi vysoké průměrné mzdy

Míra nezaměstnanosti se ve Středočeském kraji v porovnání s dalšími regiony drží na velmi nízké úrovni. Průměrné mzdy jsou velmi vysoké a čistý příjem na jednoho člena domácnosti stejně tak. Hrubý domácí produkt v přepočtu na jednoho obyvatele je rovněž vysoký.

Nejlepší v recyklaci

Lidé zde také myslí na ekologii. V množství recyklovaného odpadu v přepočtu na obyvatele je na tom kraj vůbec nejlépe, množství vypouštěných odpadních vod není vysoké. Místní se zajímají o komunální politiku, alespoň o tom svědčí velmi vysoká průměrná volební účast v komunálních volbách.

Podprůměrný počet policistů

V celorepublikovém průměru je Středočeský kraj v oblastech, jako jsou investice na ochranu životního prostředí, velikosti plochy bytu na jednoho obyvatele a také v počtu trestných činů na 1000 obyvatel. Poslední ukazatel by šel jistě zlepšit, vezmeme-li v úvahu, že policistů je zde výrazně podprůměrně.

Vůbec nejméně lékařů a zubařů

Dobrými výsledky u státních maturitních zkoušek se Středočeši také příliš chlubit nemůžou. Zlepšení by si obzvlášť zasloužila oblast zdravotnictví. Vůbec nejhůře ze všech krajů v republice je na tom středočeský jak v počtu lékařů v přepočtu na tisíc obyvatel, tak v počtu zubařů. O moc lépe na tom není region ani počtem lůžek v nemocnicích.

Srovnávací výzkum Místo pro život už jedenáctým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.