Z evropské přírody mizí ptáci, jejich sčítání bude v lednu

Alarmující výsledky posledního výzkumu ptáků hnízdících v Evropské unii ukazují, že za téměř 40 let vymizel každý šestý ptačí jedinec. Celkově jsme tak od roku 1980 přišli o přibližně 600 milionů ptáků. Největší úbytek nastal u vrabce domácího, konipase lučního a špačka obecného.

Mezinárodní tým výzkumníků z Královské společnosti pro ochranu ptáků, BirdLife International a České společnosti ornitologické analyzoval údaje o 378 z 445 původních evropských ptačích druhů. Autoři studie odhadují, že mezi lety 1980 a 2017 došlo k celkovému populačnímu poklesu evropských ptáků o 17 až 19 procent, což odpovídá ztrátám mezi 560 a 620 miliony jedinců.

Mizí kdysi běžní ptáci, vzácné druhy prospívají

Nejvíce zasaženým druhem je kdysi všudypřítomný vrabec domácí. Od roku 1980 přišel o polovinu svojí populace, což představuje více než čtvrt miliardy jedinců. Jeho příbuzný vrabec polní zaznamenal ztráty kolem 30 milionů jedinců. Na ptáky působí změny zemědělské politiky a hospodaření, z měst mizí i z důvodu nedostatku potravy a hnízdních příležitostí, kvůli ptačí malárii či znečištěnému prostředí. Podobně ubývá množství lučních a polních ptáků, kteří trpí nevhodnými zemědělskými postupy. V posledním desetiletí se však daří počty ptáků v přírodě postupně zvyšovat díky lepší ochraně jejich prostředí a hnízdišť.

Ptačí hodinka je vědeckou aktivitou pro každého

Už počtvrté budou lidé po celé republice v lednu pozorovat a počítat ptáky přilétající na krmítka. V rámci akce Ptačí hodinka ornitologové pomocí dlouhodobého projektu ve spolupráci s veřejností zjistí, kteří ptáci u nás v zimě ubývají či přibývají. Sčítání se může zúčastnit úplně každý bez předchozích zkušeností. Loni se počítací akce zúčastnilo 27 tisíc pozorovatelů, kteří napočítali více než půl milionů ptáků. Po celé republice se budou ptáci na krmítkách počítat opět o víkendu 7.–9. ledna 2022.