Poslední z domů račínského ghetta šel k zemi

Foto: město Kroměříž

KROMĚŘÍŽ – Demolicí posledních tří domů skončila likvidace budov v dříve problematické lokalitě Račín v Kroměříži. „Podařilo se tak vyřešit letitý problém, kdy nepřizpůsobiví obyvatelé Račína obtěžovali hlukem, hromaděním odpadků, ničením veřejného i soukromého majetku a v některých případech i agresivitou své sousedy i široké okolí. Věřím, že se nyní životní podmínky lidí žijících okolo Račína významně zlepšily,“ je přesvědčen starosta Jaroslav Němec.

Soužití starousedlíků a obyvatel sociálních bytů na Račíně bylo dlouhodobě problematické. Místní si stěžovali na hluk i chování nájemníků k nim i k jejich majetku. Demolice prvních objektů na Račíně začala v roce 2018, kdy šly k zemi dva obytné domy a jedna technická budova. O rok později odborná firma odstranila dvě hospodářské budovy, které dříve bývaly nelegálně obývány. „Neplatiči do těchto objektů natahovali elektřinu kabely z obytných budov, což neodpovídalo bezpečnostním normám. V lokalitě žily desítky lidí, většina nelegálně či bez placení nájmu,“ přiblížil tehdejší stav mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

V lokalitě žily desítky lidí, většina nelegálně či bez placení nájmu. Radnice platící nájemníky přestěhovala jinam, neplatiče město řešilo soudně, včetně vyklizení bytu s pomocí exekutora. „Račín by měl být jasným příkladem pro všechny obyvatele městských bytů, kteří si neplní své povinnosti. Neplatiče tolerovat nebudeme,“ zdůraznil starosta Jaroslav Němec.

Kroměříž bude nyní rozhodovat o budoucím využití lokality. Jednou z možností je prodej pozemků pro individuální bydlení.