Místo stipendií žákům rozdělí Středočeský kraj 16 milionů přímo školám!

Ilustrační foto: CC BY-SA 3.0, Edisteewr

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Stipendia se podle vedení kraje ukázala jako nedostatečně motivující, a proto celkem 16 milionů korun na podporu potřebných studijních oborů, o které není zájem, dostanou přímo školy.

Středočeský kraj hradil stipendia žákům vybraných oborů od školního roku 2010/2011. Měli nárok na měsíční příspěvek 300, 400 a 500 Kč podle ročníku. Za vyznamenání na dalších 1000-3000 Kč. “Díky programu vzrostl zájem o obory instalatér, strojní mechanik nebo opravář zemědělských strojů,” pochvaloval si tehdejší hejtman Miloš Petera. Středočeský kraj vyplatil například jen v prvním pololetí školního roku 2014/2015 stipendia 3 196 žáků žákům ve výši přes 8 milionů korun. Podle radního pro oblast školství Milana Váchy od počátku do června letošního roku na ně kraj uvolnil celkem 126 miliónů korun.

„Na základě analýzy kraje se však stipendia na vývoji zájmu o jednotlivé obory neprojevila tak, jak se předpokládalo, u některých je dokonce patrný pokles,” konstatoval radní Vácha. Nyní se proto peníze určené na stipendia rozdělí přímo školám.

„Pro využívání peněz z nového programu jsme stanovili jednoduchá a transparentní pravidla. Peníze mohou školy, kde mají podporované obory, využít buď na pořízení nezbytného vybavení pro žáky, jako je například pracovní oblečení, obuv a nářadí. Druhou možností je materiální motivace žáků formou různých soutěží nebo dlouhodobého hodnocení podle předem daných pravidel. Třetí možnost je zlepšit didaktické vybavení pro výuku vybraných podporovaných oborů,“ konkretizoval nová pravidla Vácha.

Rozhodování o využití prostředků bude v kompetenci ředitele školy, podkladem pro poskytnutí peněz data o počtu žáků ve statistickém zahajovacím výkazu. Zástupci z řad ředitelek a ředitelů středních škol, které využívaly v minulosti stipendijní program, na nastavení pravidel také spolupracovali.

Na seznamu zařazených do programu je aktuálně 37 oborů a jde o ty samé, které až dosud kraj podporoval formou stipendií pro žáky. Obory, které chce kraj zatím nadále podporovat, vyplývají z poptávky na trhu práce. Některé jsou určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, z jiných odejdou žáci s výučním listem a zhruba sedmina jich končí maturitou. Mezi podporovanými obory je tak například klempíř, elektrikář, pekař, řezník, tesař, zedník, ale i praktická sestra, zahradník nebo zemědělec – farmář.