Brno jedná s investorem o podmínkách při proměně areálu bývalé Zbrojovky

Vizualizace: CPI Property Group

BRNO – Bývalý tovární areál u řeky Svitavy projde kompletní rekonstrukcí. Soukromý investor požádal proto město, aby se vyjádřilo k projektové dokumentaci a navrhlo své podmínky.

V projektové dokumentaci se uvádí, že na pozemcích při ulici Lazaretní vznikne novostavba administrativní budovy, která bude mít 1 podzemní a 8 nadzemních podlaží, přičemž poslední dvě budou ustupující. Celkem zde vznikne 8000 metrů čtverečních kancelářských ploch, komerčních ploch a jednopodlažní energo objekt. Součástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu, jako je vodovodní řád, kanalizace či osvětlení. Dešťové vody budou sváděny z plochých střech do retenční nádrže. „Budova celkem citlivě navazuje na rekonstrukci historické vedlejší vstupní budovy a bude brzy vytvářet novou čtvrť včetně tolik potřebného bydlení, pracovních, sportovních a školních příležitosti a zeleně,“ konstatoval Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

A jaké jsou podmínky Brna? Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu o spolupráci, která vyřeší záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu soustavy veřejných prostranství, zařízení pro odtok dešťové vody a objektů veřejné zeleně. Dále žádá, aby investor dodržel to, že budou mít ploché střechy na konstrukci extenzivní vegetaci. V případě uzavření výše uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavku nemá město Brno ke společnému řízení na výše zmiňovanou stavbu další připomínky.