Vsetíňané zakládají černé skládky, odpad přitom můžou odevzdat zdarma

Zdroj: město Vsetín

VSETÍN – V posledních letech se rozmohl ve Vsetíně nešvar, kdy obyvatelé odkládají kusy nábytku, matrace či staré záchodové mísy k popelnicím i přesto, že mají možnost odpad uložit bez poplatku na sběrných dvorech. Vsetíňané si nejspíš neuvědomují, že nejenže tímto počínáním hyzdí město, ale dopouští se i trestného činu.

Veškerý odpad, který není uložený na sběrný dvůr či do kontejneru, se považuje za černou skládku. U popelnic po celém Vsetíně se přesto objevuje nejrůznější nábytek. „Městská policie je v těchto případech oprávněna zjistit původce odpadu. Dle zákona je totiž každý povinen odpad nebo movitou věc, kterou předává do obecního systému sběru odpadu, odkládat na určená místa, tedy do kontejnerů nebo sběrných dvorů. Za porušení této povinnosti lze uložit pokutu až 50 tisíc korun,“ uvedl místostarosta Pavel Bartoň. Apeluje zároveň na místní, pokud uvidí někoho takto nakládat s odpadem, aby ihned zavolali policii.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Některé obyvatele k uložení odpadu do sběrného dvora odrazuje to, že ho nemají jak převézt. I s tím lze ale snadno pomoci. Technické služby města Vsetína nabízejí za menší poplatek 300 korun zapůjčení multikáry. Více informací získáte na telefonních číslech 571 428 894 a 731 722 348. Vsetín má k dispozici dva sběrné dvory, jeden v Luhu u Kauflandu, který je otevřený ve všední dny od 8 do 17:30 a v sobotu od 8 do 11:30. druhý dvůr na Bobrkách je přístupný v pracovní dny od 6 do 17:30.

Zároveň upozorňujeme občany, že sběrné dvory před Vánoci upravují svou pracovní dobu. Bobrky budou od 23. do 31. prosince otevřeny od 6 do 14 hodin, poslední příjem je možný ve 13:30. Na Štědrý den bude dvůr zcela uzavřen. U Kauflandu vás obslouží od pondělí do pátku v čase 8 – 16 hodin, v sobotu 8 – 11:30 hodin. Kompostárna na Poschlé bude od 13. do 31. prosince zcela uzavřena, provoz bude zahájen 3. ledna 2022.