Kraj Vysočina připravuje rekonstrukci Jihlavské ulice ve Žďáře. Řidiče čeká dopravní omezení

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Kraj Vysočina chystá na příští rok rekonstrukci silnice II/353 v části Jihlavské ulice ve Žďáru nad Sázavou. Součástí zakázky bude navíc rekonstrukce dvou mostů a vodovodu a taky oprava autobusových zastávek.

Zakázku připravuje Kraj Vysočina spolu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a městem Žďár nad Sázavou. „Práce na půlkilometrovém úseku jedné z nejvytíženějších silnic na příjezdu do města od Jihlavy by měly začít na jaře příštího roku a  potrvají až do konce října, kdy by měla být silnice zprůjezdněna v režimu předčasného užívání,“ informoval náměstek hejtmana Miroslav Houška.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Stavební práce, jejichž investorem je Kraj Vysočina, zahrnují nejen celou rekonstrukci vozovky v délce 531 metrů, ale také dvou mostů nad železniční tratí Praha – Brno a nad železniční vlečkou do firmy ŽĎAS. Současně bude vyřešeno i odvodnění silnice. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko uhradí rekonstrukci vodovodu a město Žďár nad Sázavou bude investorem oprav autobusových zastávek, nového chodníku pro pěší a nového místa pro přecházení.

Rekonstrukce Jihlavské ulice si vyžádá částečné nebo úplné omezení provozu, veškerá nákladní doprava bude v průběhu rekonstrukce odkloněna na objízdné trasy. Po dobu výstavby by měl být umožněn přístup vlastníkům nemovitostí i provizorní vjezd do přilehlých průmyslových areálů, stejně tak průjezd složek integrovaného záchranného systému.